Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Study of microbiological and chemical parameters in the sea surface microlayer of coastal areas

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876404
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτάφης Ιπέκ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Ανάπτυξη μεθόδου για την εκτίμηση της φωτοκαταλυτικής απόδοσης υλικών βασισμένης στην αποικοδόμηση της φαινόλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880273
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινός Χαράλαμπος-Ταξιάρχης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Decadal/Multidecadal palaeoceanographic variability in the Saronikos Gulf during the Holocene: climatic conditions and human pressures

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαϊωάννου Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Reconstruction of the submerged landscape of Vatika Bay (SE Peloponnese, Greece)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2780702
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παυλίδη-Πάλλα Μαρία-Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Διερεύνηση της Παλαιογεωγραφικής Διαμόρφωσης του Στρυμονικού Κόλπου την τελευταία Παγετώδη περίοδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2844981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπενέτου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινονικο- οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, λόγω κλιματικής αλλαγής, στις παραλίες του Kεντρικού και Βορείου Αιγαίου Πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704426
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καϊμπαλή Ζανίν
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Paleoceanographic evolution of the North Aegean Sea during the last 4.0 ka

Διπλωματική Εργασία uoadl:1342998
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φατούρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. MORPHOTECTONIC ANALYSIS OF THE NORTHERN EVOIKOS GULF

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στέφα Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Tracing the Aegean water masses using phytoplankton (coccolithophores) assemblages: modern distribution and paleoceanographic implications.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327529
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρατσόλης Μπόρις-Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. The Carbonate Factory over the last 20.000 years in the NW Saronikos Gulf

Διπλωματική Εργασία uoadl:2398634
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακιγιάνου Κριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Περιβαλλοντική κατάσταση των επιφανειακών ιζημάτων του Σαρωνικού Κόλπου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880865
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Σταματία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881988
Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ταλαγάνη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Μελέτη του επιφανειακού σχετικού στροβιλισμού, της ενστροφίας και της κινητικής ενέργειας των δινών της Μεσογείου με χρήση δορυφορικών δεδομένων 20 ετών (1993-2012)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2783987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πόλιου Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μεταβλητότητα των θερμοαλατικών χαρακτηριστικών και της στρωμάτωσης της Ερυθράς Θάλασσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1335564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μελέτη των Εποχικών Μεταφορών Θερμότητας, Αλατιού και Αιωρούμενου Σωματιδιακού Υλικού στο Θερμαϊκό Κόλπο την περίοδο 1997 - 1998

Διπλωματική Εργασία uoadl:1669926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμου Ελένη-Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. "Επίδραση της αυξημένης αλατότητας των εισερχόμενων ατλαντικών νερών στη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της Μεσογείου θάλασσας (μελέτη με χρήση αριθμητικού μοντέλου)"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασσάλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Μελέτη της επίδρασης της Μεσογείου Θάλασσας στη θερμοαλατική κυκλοφορία του Βορείου Ατλαντικού, με μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2057170
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Inferring Mediterranean Sea water cycle changes from 3-D salinity changes

Διπλωματική Εργασία uoadl:2057584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χερολντ Λεο-Αλεξαντερ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Μοντελοποίηση της συσσώρευσης μικροπλαστικών στα μύδια (Mytilus spp.) με βάση το Dynamic Energy Budget μοντέλο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867124
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταματάκη Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Response of the Arabian Seas at the change of wind strenght using a numerical model

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873156
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεθενίτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες