Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη της διασποράς των βαρέων ορυκτών σε ιζηματογενείς σχηματισμούς της Μεσοελληνικής αύλακος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309075
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπάμπος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Μελέτη της κατανομής των βαρέων μετάλλων σε σχέση με τα ιζηματολογικά και υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της βόρειας θαλάσσιας περιοχής του Νομού Ηρακλείου, Νήσου Κρήτης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318658
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκουνάρη Ιόλη-Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Comparative study of the diachronic evolution of the geological and volcanological environments of the Earth and the Saturnian satellites, Titan and Enceladus

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309576
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σολωμονίδου Ανεζίνα
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Study of the wave characteristics of the Greek Seas in relation to the present and future atmospheric conditions and their impact on the coastal zone

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309747
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιφνιώτη Δάφνη
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Mineralogy and geochemistry of bauxites from Parnassos-Ghiona mines and the impact on the origin of the deposits

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309679
Μονάδα:
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαμαλέτσος Πλάτων
Έτος εκπόνησης:
2014