Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Γενικευμένες Διαστατικές Ελαττώσεις Τύπου Scherk-Schwarz

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γούλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Κβαντική σκέδαση σε αλυσίδα Τ-τύπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778539
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσοκώστας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Φασματοσκοπική Μελέτη Μεσοβαρών Πυρήνων με Έμφαση στις Γωνιακές Κατανομές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775150
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζυρίλιου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Κοσμολογικός Πληθωρισμός σε τροποποιημένες θεωρίες βαρύτητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775695
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κονταξής Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Παραγωγή και ανίχνευση Ηλιακών νετρίνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης-Βαμβακάς Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Μέτρηση της ενεργού διατομής παραγωγής διπλών πιδάκων με συγκρούσεις πρωτονίου-πρωτονίου σε ενέργεια κέντρου μάζας 8 TeV με το πείραμα CMS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318992
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χανιωτάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Υπολογισμός της εντροπίας διεμπλοκής σε συστήματα ταλαντωτών και στη θεωρία πεδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγρηγορίου Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Εισαγωγή στην Ενεργό Δράση Euler-Heisenberg και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779475
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καστρινάκης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Κοσμολογικά Μοντέλα με Πλεονάζουσες Διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1328070
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρύδας Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Experimental investigation of radiative proton-capture reactions relevant to nucleosynthesis

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321062
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλήλ Άχμεντ
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Συναρτησοειδές ενεργειακής πυκνότητας KIDS και σχέση μάζας-ακτίνας αστέρων νετρονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775987
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αν Γκίλχο
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Μελέτη των Ορίων Ανιχνευσιμότητας Καρκινικών Όγκων στη Μονοφωτονική Τομοσπινθηρογραφία με Εξειδικευμένο Ομοίωμα Μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2790740
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λυτροσυγγούνης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Μελέτη της διάσπασης Η-->ΖΖ(*)-->4l (l=e,μ) και συνεισφορά στην ανίχνευση μιονίων στην εμπρόσθια περιοχή στο πείραμα ATLAS

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309077
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιορδανίδου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2015

14. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1723018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπισκετζή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική (Θεωρία)

15. Κοσμολογικές διακυμάνσεις από πληθωριστικά πρότυπα με βάση την υπερβαρύτητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704447
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στάμου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Τοπολογικοί κβαντικοί υπολογιστές και το κβαντικό φαινόμενο Hall

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320477
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λυκουργιάς Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Χρήση της μεθόδου των Boosted Decision Trees στην αναβάθμιση του σκανδαλιστή πρώτης τάξης (run 2)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραθανάσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Υπέρψυχρα άτομα μέσα σε οπτικές κοιλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320544
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μυστακίδης Συμεών
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Ταυτοποίηση φορτισμένων πιονίων μέσω των ασθενών τους διασπάσεων και εφαρμογή της μεθόδου στην παραγωγή συντονισμών από αλληλεπιδράσεις pp ( ?s = 7TeV ) στο πείραμα ALICE

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χειλαδάκης Ευτύχιος
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Μη Αβελιανό μοντέλο οιονεί σωματιδίων για πλάσμα γλουονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315561
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολίτης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2014