Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Eπιλύουσες οικογένειες τελεστών για αυτόνομα συστήματα σε απειροδιάστατους χώρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αβαράκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Πίνακες Bézout και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325750
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρυπάρης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Γενικευμένο Πρόβλημα Ιδιοτιμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπικοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρρής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Οι ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Μέθοδοι Ισχυρής Ευστάθειας Διακριτών Δυναμικών Συστημάτων Με Εφαρμογές Στην Θεωρία Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318955
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Hardy and Rellich Inequalities on Riemannian Manifolds

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750722
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασχάλης Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Χρήση Αλγεβρογεωμετρικών Μεθόδων Στην Ανάδραση Καταστάσεων Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκας Διογένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Gauss and anti-Gauss quadrature formulae

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885656
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Polynomial Interpolation and Numerical Integration

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878731
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λύτρας Ιωσήφ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Trace theorems for Sobolev spaces

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864871
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καμπανού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Φασματικά Θεωρήματα και Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882316
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωτσογιάννη Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Προβλήματα Συνοριακών Τιμών για το σύστημα Maxwell με αρμονική χρονική εξάρτηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319528
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιακουστίδη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Ανάλυση και ανάπτυξη κρυπτογραφικών αλγορίθμων υλοποιήσιμων σε φορητές τηλεπικοινωνιακές συσκευές με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2893187
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξηρουχάκης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Μαθηματικά Μοντέλα στη Βιολογία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1446810
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βασιλοπούλου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Fractal Γεωμετρία της Μουσικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουσάκου Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Μέθοδοι προβολής για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνέλλου Θεοδοσία
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για προβλήματα δυο σημείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318959
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώστας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Κυματική Εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικά και άλλα συναφή συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαριδάκη Λήδα
Έτος εκπόνησης:
2013