Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανισότητες Hardy και Rellich για διανυσματικά πεδία Baouendi-Grushin

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836873
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Κυματική Εξίσωση σε δύο χωρικές διαστάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δασκαλάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων για υπερβολικά και άλλα συναφή συστήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318963
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαριδάκη Λήδα
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Μεταβολικές ανισότητες και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318910
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουδούρης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Ο μετασχηματισμός Riesz σε Ευκλείδειους χώρους και πολλαπλότητες Riemann

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319159
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καστής Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Μη γραμμικές κυματικές εξισώσεις με διασπορά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319002
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλότυχου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Μελέτη του κανονικοποιημένου προβλήματος ελαχίστων τετραγώνων με υπό συνθήκη λύση και εφαρμογή του στη Βαρυτική Μέθοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318747
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νούτσης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Αναδιατάξεις Συναρτήσεων και Ανισότητες Faber-Krahn

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπιτσούνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Μέθοδοι πεπερασμένων διαφορών για προβλήματα δυο σημείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318959
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώστας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Μέθοδοι προβολής για την αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνέλλου Θεοδοσία
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Εναλλασσόμενα συστήματα και συνήθεις τετραγωνικές Lyapunov συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρρής Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Οι ελλειψοειδείς αρμονικές συναρτήσεις στην επίλυση προβλημάτων κυματικής σκέδασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Μέθοδοι Ισχυρής Ευστάθειας Διακριτών Δυναμικών Συστημάτων Με Εφαρμογές Στην Θεωρία Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318955
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αντωνόπουλος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Hardy and Rellich Inequalities on Riemannian Manifolds

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750722
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασχάλης Μιλτιάδης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Χρήση Αλγεβρογεωμετρικών Μεθόδων Στην Ανάδραση Καταστάσεων Γραμμικών Συστημάτων Ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2782067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκας Διογένης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2764320
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Γενικευμένο Πρόβλημα Ιδιοτιμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316613
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπικοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Eπιλύουσες οικογένειες τελεστών για αυτόνομα συστήματα σε απειροδιάστατους χώρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321017
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αβαράκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Πίνακες Bézout και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325750
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρυπάρης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Μελέτη του Προβλήματος των κανονικοποιημένων Ελαχίστων Τετραγώνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815696
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδημητράκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες