Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Aνακύκλωση απορριμμάτων λατομείων και βιομηχανικών μονάδων στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών με σκοπό την παραγωγή νέων καινοτόμων υλικών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309539
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καβούρη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Κινητικότητα και βιοπροσβασιμότητα δυνητικά τοξικών στοιχείων σε επιφανειακά εδάφη του λεκανοπεδίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318141
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατρίτσης Δημήτριος- Χρυσοβαλάντης
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Οι οφιτασβεστίτες της ΒΔ Τήνου. Ορυκτολογία, πετρογραφία, συνθήκες γένεσης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τν εξόρυξη και την χρήση τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319259
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρογόνατος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Οι αφηγήσεις της γης. Γεωπεριβάλλον, κλιματική μεταβλητότητα και σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319223
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρηστάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Ορυκτολογία και Χημική Σύσταση Συγκριμάτων και Θρόμβων Fe-Mn από εδάφη της τάξης των Alfisols της Θεσσαλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319298
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γασπαράτος Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Ορυκτοχημεία ακτινίδων σε ιζηματογενή πετρώματα της Δ. Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319300
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζίφας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Ορυκτοχημεία και Ταφονομικά Χαρακτηριστικά Βιο-Ορυκτών από το Νεογενές του Sahabi της Λιβύης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319302
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαργαρίτη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Ηφαιστειολογική πετρολογική, γεωχημική κοινωνιολογική και περιβαλλοντική συγκριτική μελέτη των εκρήξεων του ηφαιστείου της Σαντορίνης στον 20o αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317938
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρυμώνη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Ηφαιστειολογική, παλαιο-περιβαλλοντική και γεωχρονολογική διερεύνηση με τη χρήση της οπτικά προτρεπόμενης φωταύγειας στα ηφαιστειακά κέντρα Νισύρου και Κώ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317940
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καναβού Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

10. The lithogeochemical character of near-surface bedrock in the Athens Basin

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321440
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλεμετάκης Σταμάτης
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Τυποτοπικά και αισθητικά ορυκτά Λαυρεωτικής΄Μια νέα γεωδιαδρομή αναζητησής τους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320498
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπασπυριδάκου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Υδρογεωλογική και τεκτονική προσέγγιση στο μέσο ασυνεχειών της Νήσου Κέας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320508
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ηλιόπουλος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Χρήση ατταπουλγιτικής αργίλου στη σταθεροποίηση ρυπογόνων παραγόντων βιολογικής ιλύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320746
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιδαροπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Χαρτογράφηση γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων και εκτίμηση επικινδυνότητας και τρωτότητας στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη Νέας Μάκρης-Σχοινιά- Μαραθώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320730
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζαννίνη Αριστέα
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Χωρική και Χρονική Μεταβολή της Νεφοκάλυψης στον Ελληνικό Χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320793
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρεπούσης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Χρήση θερμικά κατεργασμένου βωξίτη στην σταθεροποίηση δυνητικά επικίνδυνα βαρέων μετάλλων στο έδαφος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320761
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούτση Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2014

17. "Απορρόφηση εδαφικού σεληνίου σε φυτικά είδη καλλιέργειας τριφυλλιού και μαρουλιού υπο διαφορετικές συνθήκες εδαφικής οξύτητας"

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315571
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιουμπρή Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Antimony fixation in solid phases at the hydrothermal field of Kolumbo submarine arc-volcano (Santorini): deposit model and environmental implications’’

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315569
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γουσγούνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Τεκτονική και μικροτεκτονική προσέγγιση της υπόγειας υδροφορίας του μεταμορφωμένου συστήματος Νάξου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320365
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρτσινεβέλου Αικατερίνη - Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Πυριτόλιθοι και πυριτολιθικά προϊστορικά τέχνεργα στο Μεγανήσι Λευκάδος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319711
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζημπαλόγλου Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014