Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ισορροπία Αγοράς με Γραμμικές Αντικειμενικές Συναρτήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779536
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραθάνος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Λογοδοτούμενη επεξεργασία δεδομένων που διατηρεί την ιδιωτικότητα μέσω κατανεμημένων μητρώων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778575
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Νασίκας Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Practical Volume Computation of Structured Convex Bodies for Modeling Financial Crises

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775864
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Χαλκής Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Changing representation of curves and surfaces: exact and approximate methods

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309574
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Kalinka Tatjana
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι για το Πρόβλημα του Δάσους Steiner

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722725
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γιαχούδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

6. Υβριδική προσαρμοστική μέθοδος πρόβλεψης μεταβαλλόμενων προτιμήσεων χρηστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320500
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουζανίδης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Το πρόβλημα των ζωτικών σημείων σε γραφήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320456
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Μία λογική γλώσσα επερωτήσεων για λεξικογραφικές προτιμήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1776898
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι για το Generalized Min-Sum Set Cover

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319647
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρακόπουλος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Απειρότιμη Σημασιολογία και Στρωματοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316305
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συμεωνίδου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Λογικός προγραμματισμός με προτιμήσεις στην απειρότιμη λογική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318219
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρουμπούκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Voter Verifiable Internet Voting Protocols

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321476
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ορφανού Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Robbing, surfing and rioting games on graphs

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321357
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάμπρου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Εύρεση κρυμμένων υπηρεσιών Tor με χρήση μηχανής αναζήτησης πολυμέσων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1957187
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Δόβα Φιλίτσα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Exact geometric predicates in python

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321054
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

16. Ένας τυχαιοποιημένος αλγόριθμος για την μέθοδο απαλοιφής του Gauss

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317562
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρακωνσταντής Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Implicitization, Interpolation, and Syzygies

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321136
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβριήλ Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Voronoi diagram of orthogonal polyhedra in two and three dimensions

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879460
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κατσαμάκη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Γενικεύοντας την Προσαρμoγή Πεδίου: Χαλάρωση των Υποθέσεων & μία Εναλλακτική Συνάρτηση Κόστους για Μεθόδους με Αντιμαχόμενα Δίκτυα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884539
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πικραμένος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική