Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Μελέτη της διάδοσης των στεμματικών εκτινάξεων μάζας στο διαπλανητικό χώρο και της επίδρασής τους στο διαστημικό καιρό.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777368
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ατσαλής Μάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Φαινόμενη Κίνηση και Μεταβλητότητα της Παρατηρούμενης Ακτινοβολίας σε Αστροφυσικούς Πίδακες Ενεργών Γαλαξιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777732
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κερασιώτη Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Μελέτη Αστρικών Πληθυσμών στα Αστρικά Σμήνη NGC 6705, NGC 6809 και NGC 6838

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Δείκτης Μαγνητοσφαιρικής Παραμόρφωσης: Μέθοδοι υπολογισμού και εφαρμογή στη μαγνητόσφαιρα του Κρόνου με τη χρήση μετρήσεων του διαστημοπλοίου Cassini

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781178
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτσουρούφη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Φασματική ανάλυση των δεδομένων των μετρητών νετρονίων σε σύγκριση με ηλιακούς και γεωμαγνητικούς δείκτες για το χρονικό διάστημα 1965-2018

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876885
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσίχλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. The Role of Dispersion in the Non-Linear Wave-Particle Interaction in Magnetized Plasma

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877207
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκούτσης Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Spinning Test Body in Curved Spacetime

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877002
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τιμογιάννης Ιάσων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Effect of Very Low Frequency (VLF) waves on the acceleration of electrons to relativistic energies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νάση Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ακουστική Ανίχνευση Κοσμικών Νετρίνων Υπέρ Υψηλών Ενεργειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877093
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνώστου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Αναβάθμιση της λειτουργίας του ηλιακού τηλεσκοπίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, λήψη ηλιακών παρατηρήσεων και ενσωμάτωσή τους στον HELIOSERVER. Μελέτη της απόκρισης της Ιονόσφαιρας σε εκρηκτικά ηλιακά φαινόμενα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δακανάλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη της διπλής περιόδου Blazhko στον παλλόμενο αστέρα XZ Cygni

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877616
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Μελέτη των φυσικών και τροχιακών χαρακτηριστικών των τετραπλών εκλειπτικών συστημάτων V99H Her και 1SWASP J093010.78+533859.5

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877640
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλαφούτα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Coronal properties of Active Galactic Nuclei using a sample of Seyfert I galaxies

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878815
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημόπουλος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Spatially resolved excitation study of CO molecules in active galactic nuclei

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877500
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παράσχος Γεώργιος-Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Particle Acceleration in the Current Sheet of Pulsar Magnetospheres

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875986
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεφάνου Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Εκπομπή βαρυτικών κυμάτων από απομονωμένους αστέρες νετρονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878585
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πάτσαρη Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Αυτοόμοιοι μαγνητισμένοι πίδακες σχετιζόμενοι με εκλάμψεις ακτίνων γ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879380
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπισκετζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Μελέτη Ενεργητικών Σωματιδίων στη Μαγνητόσφαιρα του Δία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318342
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσαβριάς Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Χαρακτηριστικά γεωμαγνητικών ταλαντώσεων χαμηλής συχνότητας κατά τη διάρκεια διαστημικών καταιγίδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708402
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Η σπειροειδής δομή των γαλαξιακών δίσκων και ο προσδιορισμός της συμπεριστροφής με κινηματικές μεθόδους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317848
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δήμα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016