Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η συλλογική αγωγή του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322772
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Λάζαρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2007

2. Η συναίνεση του δικαιοπρακτικά ανίκανου ασθενούς στην ιατρική πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Πραγιάννη Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Η αστική ευθύνη στο νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Βράττη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Οι γενικοί όροι των συναλλαγών στις τραπεζικές συμβάσεις. Η ρήτρα περί οποτεδήποτε κλεισίματος του αλληλοχρέου λογαριασμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2004

5. Οι εργαζόμενοι στην πτώχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Ρίζου Αριστούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Οι νέες εργασίες στη σύμβαση κατασκευής δομικού έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Μπαχούρος· Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2006

7. Τα ζητήματα του νέου δικαίου του ΑΚ περί της ευθύνης του πωλητή υπό το φως της κοινοτικής ρυθμίσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323689
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Καλομοίρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2003

9. Ειδικότερα ζητήματα της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321860
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κοντοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2005

10. Δελτία ταυτόχρονης πληρωμής (pay now card) POS, από τη σκοπιά της φύσης τους ως χρήματος και της παθολογίας των συναφών γεννωμένων τριμερών σχέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Παπαθέου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2003

11. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου επί προσβολής της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κορδώνιας Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Η νομική φύση της ευθύνης παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022402
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Φίλιος, Παύλος Χ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

13. Η ευρωπαϊκή διάσταση του δικαίου ευθύνης του παραγωγού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022404
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιδιωτικό δίκαιο

14. Γενικοί όροι συναλλαγών - Το πρόβλημα της ερμηνείας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022406
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

15. Αυτοδέσμευση και αποδέσμευση στις συμβάσεις που καταρτίζονται εκτός εμπορικού καταστήματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022407
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

16. Η επίδραση των νέων μεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής του ανθρώπου στη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου της συγγένειας

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022410
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Δεληγιάννης, Ιωάννης Γ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

17. Γενετική και αστικό δίκαιο

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1022411
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Ισμήνη Α.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο

18. Quelques observations sur le rôle du juge dans la fixation de la sanction pénale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1010257
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Ancel, Marc
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο

19. Médecine et omission de porter secours

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1010260
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Bouzat , Pierre
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρικό Δίκαιο

20. Criminologia clinica e diritto penale

Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:1010262
Μονάδα:
Σχολή Νομική
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Δημιουργός:
Di Tullio , Benigno
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ποινικό δίκαιο