Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ελαφρυντικές περιστάσεις κατ' άρθρο 84 ΠΚ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862816
Μονάδα:
Τομέας Ποινικών Επιστημών
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Σισμανίδου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

2. Οι αστικές αξιώσεις του επενδυτή από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867753
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας A' Ιδιωτικού Δικαίου
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργοπούλου Πολύμνια
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

3. Ποινική Καταστολή Εγκλημάτων επί Πλοίων και Αεροσκαφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2706011
Μονάδα:
Ενιαίο ΠΜΣ Νομικής Σχολής Αθηνών
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

4. The non democratic state in international law: a mandatory democracy?

Διπλωματική Εργασία uoadl:2798973
Μονάδα:
ΠΜΣ Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κόκαλη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

5. Η υπόσχεση ως έκφραση ιδιωτικής αυτονομίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2079487
Μονάδα:
Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λέων Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

6. «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Η συνταγματικότητα ρυθμιστικών παρεμβάσεων στρέβλωσης του ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867396
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

7. Η διοικητική και δικαστική προστασία των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867399
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Δημοσίου Δικαίου
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Ασπρέας Αριστοτέλης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Δίκαιο

8. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου, όταν ο τρίτος είναι το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838896
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γεωργακοπούλου Θεώνη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

9. Η ρήτρα vetting στη ναύλωση δεξαμενοπλοίων και η σημασία της για την κατανομή της ευθύνης μεταξύ των μερών, ιδίως στις περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867393
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αλεξανδράκης Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εμπορικό Δίκαιο

10. Η ευθύνη προστασίας της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων: Θεμελίωση και εφαρμογή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776424
Μονάδα:
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Καραμιχαηλίδου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

11. Η Δικονομία του ICSID

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776373
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Συγγραφέας:
Χατζηνικολάου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

12. Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης στα πλαίσια της επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2799342
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Δημοπούλου Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

13. Κρατικές ενισχύσεις φορολογικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875563
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Συγγραφέας:
Ράδοβιτς Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

14. Χωροταξικά και Ρυθμιστικά Σχέδια: Είδη, Διαδικασία Εκπόνησης, Νομική φύση και Δεσμευτικότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2867405
Μονάδα:
Τμήμα Νομικής
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Περιβαλλοντικό δίκαιο

15. Η νομική θέση του δανειολήπτη στην τιτλοποίηση δανειακών απαιτήσεων κατά το άρθρο 10 του ν.3156/2003.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864530
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσάκωνας Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η Υπαγωγή στην Διαιτησία των Διαφορών που Πηγάζουν από Δημόσιες Συμβάσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2858063
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Καραγιαννίδης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ (OPTION) ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863398
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Βιτέλλας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Δημόσια Υγεία και Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2862786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τσικνάκη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2861725
Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κυπραίος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839814
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία