Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Η συλλογική αγωγή του νόμου 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322772
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Λάζαρη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2007

2. Η συναίνεση του δικαιοπρακτικά ανίκανου ασθενούς στην ιατρική πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Πραγιάννη Ευθυμία
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Η αστική ευθύνη στο νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Βράττη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Η ευθύνη του εγγυητή επί μειώσεως της οφειλής ή απαλλαγής του πρωτοφειλέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322427
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Φλέσσα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Η ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων στην αφερεγγυότητα του εργοδότη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315252
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
Συγγραφέας:
Καραδήμα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Οι γενικοί όροι των συναλλαγών στις τραπεζικές συμβάσεις. Η ρήτρα περί οποτεδήποτε κλεισίματος του αλληλοχρέου λογαριασμού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323259
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Αγγελακοπούλου Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2004

7. Οι εργαζόμενοι στην πτώχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323274
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Ρίζου Αριστούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Οι νέες εργασίες στη σύμβαση κατασκευής δομικού έργου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Μπαχούρος· Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2006

9. Τα ζητήματα του νέου δικαίου του ΑΚ περί της ευθύνης του πωλητή υπό το φως της κοινοτικής ρυθμίσεως

Διπλωματική Εργασία uoadl:1323689
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Καλομοίρη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2003

11. Ειδικότερα ζητήματα της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321860
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κοντοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2005

12. Δελτία ταυτόχρονης πληρωμής (pay now card) POS, από τη σκοπιά της φύσης τους ως χρήματος και της παθολογίας των συναφών γεννωμένων τριμερών σχέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Παπαθέου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2003

13. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου επί προσβολής της προσωπικότητας μέσω διαδικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1322051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
Συγγραφέας:
Κορδώνιας Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2013

14. H εφαρμογή του BAIL-IN στην διαδικασία εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Νομοθεσία, Διαδικασία και Νομικοί Προβληματισμοί

Διπλωματική Εργασία uoadl:1914802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λουδάρου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

15. Δικαιοθεωρητικά ζητήματα αναφορικά με το ιδιωτικό δίκαιο των μεταμοσχεύσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838375
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Λιούλια Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

16. Η σύμβαση management

Διπλωματική Εργασία uoadl:2680657
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κουζινόγλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

17. Το ιατρικό σφάλμα ως προϋπόθεση της αδικοπρακτικής ευθύνης του ιατρού: εξέταση του ζητήματος μέσω τυπολογίας περιπτώσεων»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758750
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Παπαπαναγιώτου Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

18. Ζητήματα αστικής ευθύνης των Οίκων Αξιολόγησης έναντι των επενδυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κεφαλάς Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

19. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού στις συμβάσεις εργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758679
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Προβατά Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία

20. Απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών κατά το ελληνικό και αγγλικό δίκαιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751481
Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τριανταφύλλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία