Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μεταβολή του σφυροβραχιόνιου δείκτη κατα την διάρκεια αερόβιας σωματικής άσκησης ατόμων χωρίς γνωστή περιφερική αρτηριοπάθεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντόνα Γαρυφαλλιά
Έτος εκπόνησης:
2015

2. O ρόλος του ψυχολογικού παράγοντα στη σεξουαλική επιθυμία των στεφανιαίων ασθενών που έχουν φυσιολογική τεστοστερόνη σε σχέση με στεφανιαίους ασθενείς με μειωμένη τεστοστερόνη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315046
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ξάνθης Στυλιανός
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Κυστική ίνωση: προσεγγίζοντας και διερευνώντας την ποιότητα ζωής των ενηλίκων ασθενών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312319
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στόφα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μελέτη της επίδρασης της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στη συναισθηματική υγεία του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κακλαμάνου Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών Bασικής Yποστήριξης της Zωής και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS/AED) τα οποία επηρεάζουν την απόδοση των σεμιναρίων BLS/AED

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314494
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπατίλα Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας της Καρδιολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαρρή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Χαρακτηριστικά που οδηγούν στην απόφαση για λήψη ειδικότητας νευρολογίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314489
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαρρή Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Λαρυγγοσκόπια Macintosh και Airtraq. Χρόνος διακοπής των θωρακικών συμπιέσεων για την επίτευξη της διασωλήνωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312337
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παππά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Μελέτη σύγκρισης υπεργλωττιδικών συσκευών σε πρόπλασμα με ακινητοποιημένη την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με ταυτόχρονη εφαρμογή συνεχών θωρακικών συμπιέσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312442
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κλόκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Mείζονα συμβάματα εντός χειρουργικής αίθουσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314970
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ψαρρού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Αξιολόγηση της υπάρχουσας νοσηλευτικής γνώσης σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την αντιμετώπιση τοξικότητας φαρμάκων και την χρήση αντιδότων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαυρομανωλάκη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Ανωμαλίες των στεφανιαίων αρτηριών: μια κλινική οντότητα που σχετίζεται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο νέων ατόμων - αθλητών. Ορισμός, κατηγοριοποίηση, επίπτωση- επιπολασμός, παθοφυσιολογία, διαφορική διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310120
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δανελάτος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Θεραπεία αρρυθμιών στην περίοδο μετά την αναζωογόνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311974
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπίρης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Κατευθυντήριες οδηγίες European Resuscitation Council (ERC), 2010 στη νεογνική ανάνηψη: ενημέρωση νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού που εργάζεται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312221
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταυράτη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Απόψεις των νοσηλευτών για ασθενείς με HIV-μια ποιοτική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310260
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαρισοπούλου Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Μεταβολές στην απλή σπιρομέτρηση μετά απο λοβεκτομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δράκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Δείκτες φλεγμονής και καρκινικοί δείκτες σε ασθενείς με παρόξυνση χρονιάς αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και συσχέτιση μεταξύ τους ανάλογα με το στάδιο νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρούχος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Αξιολόγηση των συστημάτων εκτίμησης βαρύτητας APACHE II και SOFA των βαρέων πασχόντων στην προσπάθεια απογαλακτισμού τους από τον μηχανικό αερισμό στην ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πολύδερα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Αξιολόγηση γνώσεων των νοσηλευτών στην πρόληψη της στεφανιαίας νόσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310131
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μελισσηνού Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013