Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Επιπολασμός του μεταβολικού συνδρόμου σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικης άπνοιας στον ύπνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309806
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιανναδάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Αποτελεσματικότητα και δεδομένα ασφάλειας χρήσης τενοφοβίρης σε ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820533
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιωνάς Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Ανοσολογική ανταπόκριση ασθενών με HIV λοίμωξη σε ένα ισχυρό εμβολιαστικό σχήμα έναντι του ιού της ηπατίτιδας Β

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιμπιδάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Μελέτη των πιθανών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στη φυσιογνωμία των χρηστών του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Γενημματάς και του Αιγινήτειου Νοσοκομείου (2008-2010)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312582
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικολακοπούλου Αδριανή
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Drug survival and effectiveness in psoriatic patients treated with biological agent for the first time

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325474
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητρατζά Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μεροληψία και ακρίβεια εκτιμήσεων σε διαχρονικές μελέτες επαναλαμβανόμενων μετρήσεων με ενδιάμεσες ελλείπουσες τιμές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312603
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνακόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Μελέτη της Ηπατίτιδας C (HCV) σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312492
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσάγκοβιτς Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Αποτίμηση των επιδράσεων της μακροχρόνιας έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση στη θνησιμότητα και διερεύνηση της τροποποιητικής επίδρασης γεωχωρικών χαρακτηριστικών, ανά δήμο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751029
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθακοπούλου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σύγκριση των επιδράσεων της έκθεσης σε Όζον στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών με χρήση διαφορετικών δεικτών έκθεσης στο πλαίσιο της μελέτης RESPOZE

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαλάνος Θεοφάνης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Στάσεις ελλήνων ερευνητών αναφορικά με τη λήψη συγκατάθεσης για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313869
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοκυθά Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Ανάπτυξη κλίμακας για την εκτίμηση κινδύνου (points-based risk score) υπό την παρουσία ανταγωνιστικών κινδύνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγορίου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μακροχρόνια εξέλιξη του λόγου CD4/CD8 σε HIV οροθετικούς υπό συνδυασμένη αντιρετροϊκή θεραπεία και συσχέτιση του με κλινικές εκβάσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839605
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταλιμτζή Περσεφόνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αξιολόγηση των πρόσφατων μεταβολών της επιδημιολογίας και θεραπείας στη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα C από το 2002 έως το 2016.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881535
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βογόγια Σεβασμία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ γονεϊκής τυπολογίας και συναισθηματικής νοημοσύνης σε Ελληνόπουλα ηλικίας 15 ετών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310801
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κραββαρίτη Ευρυδίκη
Έτος εκπόνησης:
2009

15. Εκτίμηση προέλευσης και τρόπου διασποράς του ιού HIV-1 κατά την περίοδο 2010-2013.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310925
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρτιμιανάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Διαφορές στην κατανόηση των μαθηματικών σε ακούοντες και βαρήκοους/κωφούς μαθητές.Συστηματική ανασκόπηση-μετανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310627
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδη Θεώνη
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Διερεύνηση και αναζήτηση βέλτιστων μεταβλητών έκφρασης της επίδρασης της θερμοκρασίας στην υγεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310711
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ροδοπούλου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Ελλείπουσες τιμές λόγω περικοπής μετρήσεων σε διαχρονικά συνεχή δεδομένα: χρήση μοντέλων για πληροφοριακή περικοπή όταν η αποκοπή είναι αγνοήσιμη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310991
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουλάι Λουμπιάνα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Διαχρονικές αναλύσεις δεικτών αντιδράσεως σε αντιρετροϊκή θεραπεία ασθενών συμμετεχόντων σε θεραπευτικά προγράμματα του HIV της Κένυας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310675
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασάλου Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Διερεύνηση της σχέσης της ανάπτυξης λοιμώξεων σε ασθενείς πάσχοντες από χρόνια HCV λοίμωξη που βρίσκονται υπό αντιική θεραπεία και του απόλυτου αριθμού ουδετεροφίλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310807
Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στρίκη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2012