Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


2. Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης σε περιπτώσεις μαζικών συμβάντων και εντοπισμός σχετικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δραγατσίκη Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Open data & the UN sustainable development goals

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751026
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρυσολούρη Φραντσέσκα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας στις καταστροφές: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311958
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λαγουμιτζή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων ατόμων στο σύστημα υγείας. Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρδόσο Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Mental health crisis intervention: Theoretical approaches and principles for psychological first aid, triage, and posttraumatic stress disorder.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314999
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανάφας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Ασφάλεια ασθενών στα ελληνικά νοσοκομεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310292
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετσιώτη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Από τη "Στέγη του κόσμου" στο κρεβάτι του ασθενή...Αναδρομή στην ιστορία της Ιατρικής Υψομέτρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310247
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρτσέα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

9. Βιωματικές εμπειρίες ατόμων με ψυχική νόσο στην προσπάθεια επανένταξής τους στην κοινότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310412
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαλιαμάλιας Τιμολέων
Έτος εκπόνησης:
2013

10. Αγωγή υγείας- πρόληψη από τα θεμέλια της ζωής. Ένα σχέδιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1309854
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σγάρτσου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

11. Κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στην ιατρική των καταστροφών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο - η σύσταση του κέντρου έρευνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312233
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρβαγιάννη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης στην ιατρική των καταστροφών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο - η σύσταση του κέντρου εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312231
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζησάρρου Εριφύλη
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας :οργάνωση και λειτουργία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312229
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Δερματική Λεϊσμανίαση: Νεότερα Δεδομένα στη Θεραπευτική Αντιμετώπιση - Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310485
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκίνη Μαρία - Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Δερματικές εκδηλώσεις παραμελημένων τροπικών νοσημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310483
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ματούλα Θεώνη
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Αξιολόγηση τμημάτων επειγόντων περιστατικών των στρατιωτικών νοσοκομείων στον ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310169
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαντήλας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Ιδιαιτερότητες στη διαχείριση του παιδιατρικού ασθενούς σε περίπτωση μαζικής καταστροφής που έχει προκληθεί από τη χρήση χημικών, βιολογικών και ραδιενεργών παραγόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητροπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Κανονισμός λειτουργίας χειρουργείου σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312107
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζούγκου Θεώνη
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Κατευθυντήριες οδηγίες και λόγοι που ωθούν φαρμακευτικές εταιρείες σε δωρεές φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χασιώτη Υβόνη
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Καταγραφή αντιλήψεων και πρακτικών στην πρόληψη καρκίνου τραχήλου της μήτρας σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ριζά Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014