Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διαχείριση κρίσεων υγείας σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσαβούνη Φανή
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Mental health crisis intervention: Theoretical approaches and principles for psychological first aid, triage, and posttraumatic stress disorder.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314999
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανάφας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μελέτη του ρόλου της κινάσης Aurora στo παράσιτo Leishmania spp., μέσω διαγονιδιακών στελεχών του παρασίτου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γλυμής Δεδούσης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Intervention for diabetic refugees and migrants in primary health care

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολομβότσου Αναστασία-Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Άστεγοι στην Αθήνα: προφίλ υγείας & εμβολιαστική κάλυψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836754
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βέτσικα Ανδρομάχη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Ο ρόλος των φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση του χρόνιου πόνου μυοσκελετικών παθήσεων σε επιζήσαντες βασανιστηρίων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836761
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωκίδη Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Το υγειονομικό προσωπικό στην ανθρωπιστική κρίση: Γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στους πρόσφυγες σε νοσοκομεία της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ηφαιστειακή δραστηριότητα στον κόσμο και στην Ευρώπη: Συστήματα επιτήρησης-πρόληψης και αντιμετώπισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779078
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δελημάνη Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η αντιμετώπισή τους από τους νέους στην σύγχρονη Ελλάδα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778614
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λύκου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Συστηματική ανασκόπηση του ρόλου του αποτελεσματικού ηγέτη στη διαχείριση κρίσεων/ καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778570
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαυράκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Immigration in Greece following the closure of the Balkan route in March 2018. A critical review of the response in Health and Protection needs of refugees and migrants - Research

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778445
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Ετοιμότητα των νοσοκομείων στην αντιμετώπιση καταστροφών: ανασκόπηση παραγόντων ανθεκτικότητας-τρωτότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζάντζος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με έμφαση στα πλημμυρικά φαινόμενα: κατευθυντήριες οδηγίες υγειονομικής διαχείρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778851
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μανωλάκης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Αντιμετώπιση ατυχημάτων και συνήθειες ατομικής υγιεινής στις φυλακές Λάρισας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιώτσα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Οι μεταβολές στην επίπτωση του καρκίνου του μαστού (BREAST CA) λόγω της χρήσης ραδιενεργών υλικών για πολεμικούς σκοπούς ή λόγω πυρηνικών & περιβαλλοντικών ατυχημάτων κατά την τελευταία 60ετία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778744
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κούτρας Αντώνιος
Τσιλίκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Sexual education in Athens and Berlin - the case of Athens. A qualitative exporatory background study on the experiences, perceptions and attitudes of freshmen university students

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778534
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κίντριλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Ετοιμότητα των τριτοβάθμιων δομών υγείας και εκπαίδευση του προσωπικού των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για την ενεργοποίηση και εφαρμογή Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778448
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαντέλου Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Το Άγχος Θανάτου σε Επαγγελματίες Διάσωσης σε Σχέση με την Πνευματικότητα και η Επίδρασή τους στη Μετατραυματική Διαταραχή Στρες - Αποσυνδετικού Τύπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778432
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βανταράκης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Επίπεδο Ετοιμότητας των Γενικών Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών “Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ” και “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ” σε ΠΡΒΧ συμβάν

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778373
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαντίλας Ξενοφών
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε μικρό νησί των Κυκλάδων. Αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778366
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαντή Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας