Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. O ρόλος των μικροσωματιδίων στις ρευματικές νόσους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταμπάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Καρδιαγγειακή νόσος ως προδιαθεσικός παράγοντας για τη νόσο του alzheimer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312111
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φωκά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Μνήμη μακράς διάρκειας στη Drosophila melanogaster

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820390
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ο ρόλος της άσκησης κατά τη μέση ηλικία στο προσδόκιμο ζωής και την προθανάτια νοσηρότητα στη Drosophila melanogatser

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκοτσοπούλου Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Η υπερμικροσκοπική μελέτη των κυττάρων Li-Fraumeni σε διάφορα χρονικά διαστήματα επαγωγής του p21WAF1/CIP1

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνίου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Συσχετισμός της φυσικής κατάστασης, μετρούμενης στη μέση ηλικία, με την αντοχή του οργανισμού στο stress κατά την τρίτη ηλικία στη Drosophila

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820400
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια σχετιζόμενη με την κρίσιμη νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταμογιάννος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με άνοια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778479
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαρδοπούλου Μαρή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Νανοφάρμακα κατά του καρκίνου και άλλων ασθενειών-Τρέχουσα κατάσταση-Μελλοντικές προοπτικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775037
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βενιζέλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Autoimmune pancreatitis and IgG4

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314679
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξανδρή Ολυμπία
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Εφαρμογές νανοτεχνολογίας στην ορθοπεδική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311350
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπόλια Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Mελέτη του stress σε κριτές ρυθμικής γυμναστικής επίσημου πρωταθλήματος κατά την έναρξη και τη λήξη των αγώνων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314976
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκούρα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

13. O ρόλος του σπινθηρογραφήματος οστών στη διερεύνηση των οροαρνητικών σπονδυλοαρθροπαθειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Επισκοποπούλου Στεφανία
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Μελέτη της επίδρασης ενός πρωτοκόλλου άσκησης των μυών του πυελικού εδάφους στην ακράτεια και σε παραμέτρους της ούρησης μετεμμηνοπαυσιακών και προεμμηνοπαυσιακών γυναικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312454
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουλδάτου Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε κυτταρικές σειρές καρκίνου του μαστού μετά από επίδραση με ταμοξιφαινη υπό συνθήκες στέρησης οιστρογόνων “ in vitro”.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312450
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζεβόλης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Μελέτη της έκφρασης των ισομορφών του IGF-1 σε καρκινικές κυτταρικές σειρές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312486
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Κυτταρική γήρανση στο λέμφωμα Hodgkin

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Vacarciuc Alexandra
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Μελέτη της έκφρασης της H1x και H4K20me3 σε κυτταρικές σειρές γλοιωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312482
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικάκη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Μελέτη της έκφρασης της μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών SUV39H1 σε κυτταρικές σειρές κακοηθών γλοιωμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312478
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυροπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Μεταβολές της στάσης και της βάδισης σε οικογένεια με νόσο Charcot- Marie- Tooth και η τροποποίηση μετά από πελματογραφικό έλεγχο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312628
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάνη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2012