Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817115
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασημομύτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Aξιολόγηση του πόνου και του σχετιζόμενου άγχους σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέκκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Baseline serum albumin as a predictive biomarker for efficacy of Bevacizumab in non small cell lung cancer (NSCLC) patients

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παλαύρα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Aξιολόγιση του βαθμού έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάσσος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. A systematic review and meta-analyis: whole body diffusion weighted imaging versus whole body MRI for the detection of bone metastasis in NSCLC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314636
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαχαρή Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Aιτία και ημέρες νοσηλείας ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Προοπτική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναστασόπουλος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Aιτίες νοσηλείας ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314648
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιαπίκου Αδαμαντiα
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Aναδρομική καταγραφή των παρανεοπλασματικών συνδρόμων ανά φύλο ηλικία σύστημα στον καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314655
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σουγλές Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Aναδρομική καταγραφή της υπερασβεστιαιμίας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314653
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντινέρη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μελέτη της έκφρασης των toll-like υποδοχέων και του transforming growth factor-β σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα στον μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαμαρά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Kαρδιοαναπνευστική δοκιμασία άσκησης στην προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2012

12. Μέτρηση εκπνεόμενου κυψελιδικού μονοξειδίου του αζώτου σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312692
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλλιάνος Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Καρκίνος πνεύμονα σε ασθενείς ηλικίας άνω των 75 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312145
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Φρόσω
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Καρκίνος πνεύμονα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: συσχέτιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312143
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραχάλιος Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2013

15. In vitro ανίχνευση και ποσοτική μέτρηση του συμπλέγματος του επιδερμοειδούς αυξητικού παράγοντα (Epidermal Growth Factor Receptor - EGFR)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314898
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τόκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Χειρουργική θεραπεία όγκων μεσοθωρακίου σε παιδιά και εφήβους: αναδρομική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314505
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρεβελιώτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση κατάθλιψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314509
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κορνελάκη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Μέτρηση 8 - ισοπροστάνης στον ορό ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα πριν και μετά το πέρας της χημειοθεραπείας. Συσχέτιση με κλινικές και παθολογοανατομικές παραμέτρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312690
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Καταγραφή και αξιολόγηση της νευρολογικής τοξικότητας από τις ταξάνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312163
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καββαδίας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα (BAC). Αναδρομική καταγραφή και μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πρωτόπαπας Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2015