Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύγκριση της σταδιοποίησης στον καρκίνο του πνεύμονα μεταξύ PET-FDG/CT, CT και παθολογοανατομικών ευρημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817115
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ασημομύτης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Καταγραφή ερωτηματολογίων ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα που υποβάλλονται σε επεμβατική διάνοιξη κεντρικού αεραγωγού και διάρκεια βελτίωσης έως την πρώτη υποτροπή

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838032
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοδούλου Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Σύγκριση των ενδοσκοπικών επεμβατικών μεθόδων διάγνωσης κακοήθειας πνεύμονα στην κλινική πρακτική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838266
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπάκης Βασίλειος-Μάουρο
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Αρνητική προγνωστική αξία του EBUS-TBNA στην αξιολόγηση λεμφαδένων μεσοθωρακίου σε συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς όγκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνωστόπουλος Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Προγνωστική αξία του μέσου όγκου αιμοπεταλίων (MPV) στην επιβίωση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837578
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χολίδου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Αναδρομική καταγραφή αιτιών εισαγωγής ασθενών με καρκίνο πνεύμονα σε παθολογική κλινική

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φιλοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αλλαγές στην ποιότητα ζωής των φροντιστών ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838473
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Η σχέση του Bevacizumab με τις υποτροπές του Μη Μικροκυτταρικού Καρκίνου Πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838295
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπουτσιδάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Συννοσηρότητα σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα: συσχέτιση με νοσηλεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμπέκιου Χαριτίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Ποσοστό πλήρους εξαιρεσιμότητας τοπικά εκτεταμένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα μετά από εισαγωγική θεραπεία. Σύγκριση παθολογoανατομικής και προεγχειρητικής κλινικής υποσταδιοποίησης του μεσοθωρακίου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838229
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαχρηστίδη Κλεοπάτρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Κύριες θέσεις μεταστατικής νόσου στον καρκίνο του πνεύμονα και επίδραση στην επιβίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838245
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ανυφαντή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Κλινική σημασία της θρομβοεμβολικής νόσου σε ασθενείς με μεσοθηλίωμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838552
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπασδέκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Συνύπαρξη χωροκατακτητικής εξεργασίας πνεύμονα με άλλες ακτινολογικές διαγνώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838288
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζώταϊ Νουρέλντα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Αλγόριθμος διερεύνησης μονήρη πνευμονικού όζου και εφαρμογή του από πνευμονολόγους σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο κέντρο αναφοράς νοσημάτων θώρακος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838738
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αθανασοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Αντιμετώπιση μεταστάσεων από Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα με διαδερμική, υπό αξονικό τομογράφο, θερμοκαυτηρίαση με RF και MW

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838514
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταβερναράκη Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Survival advantage from second line immunotherapy in stage IV Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) patients

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαραγκουδάκης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Επίπτωση, διάγνωση και προγνωστική σημασία της προσβολής του υπεζωκότα σε ασθενείς με Καρκίνο Πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2838263
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ελευθερίου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Aξιολόγηση του πόνου και του σχετιζόμενου άγχους σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314659
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέκκα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Baseline serum albumin as a predictive biomarker for efficacy of Bevacizumab in non small cell lung cancer (NSCLC) patients

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παλαύρα Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Aξιολόγιση του βαθμού έκπτωσης της αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314663
Μονάδα:
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάσσος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012