Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ποιότητα ζωής σε παιδιά με καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820055
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάντικα Ελεωνόρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η διαγνωστική αξία των βιοδεικτών των κοπράνων σε παιδιά με διάρροια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820350
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μητρογιώργου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Aπόψεις καί στάσεις εγκύων γυναικών και συζύγων τους σχετικά με την φύλαξη των βλαστοκυτάρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314665
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπαρελιώτη Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Aξιολόγηση του πόνου σε διασωληνωμένα παιδιά κατά τη διενέργεια βρογχοαναρρόφησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ευστρατίου Φραγκούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Επίπτωση των λοιμώξεων χειρουργικής θέσης παιδιατρικών ασθενών και παράγοντες κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπανικολάου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Λοιμώξεις κεντρικού φλεβικού καθετήρα σε παιδιά με νεοπλασματικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μηλιαράκη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης ψυχολογικής βίας σε νοσηλευτικό προσωπικό παιδιατρικών νοσοκομείων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2663157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεργίου Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ποιότητα ζωής παιδιών με αιμορροφιλία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819686
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Επιπολασμός και χαρακτηριστικά νεογνών με διαταραχή βάρους γέννησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820830
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπουράκη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Εκτίμηση της ποιότητας ζωής των παιδιών με βρογχικό άσθμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820845
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιακάλου Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Αποτελεσματικότητα της φωτοπηξίας στην αμφιβληστροειδοπάθεια των προώρων νεογνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310228
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουστούκη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Ιατρονοσηλευτική στρατηγική φροντίδας σε παιδιά με μη αναστρέψιμες παθήσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γρηγοράκου Μαρία Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Καθορισμός των μεταλλάξεων του γονιδίου cyp21 και συσχετισμός του γονότυπου με το φαινότυπο σε κύπριους ασθενείς με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312101
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαρβαρέσου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Αξιολόγηση της αντιμετώπισης του μετεγχειρητικού πόνου παιδιατρικών ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310149
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δοξαρά Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Θέσεις και απόψεις νοσηλευτικού προσωπικού για τον μητρικό θηλασμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312002
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσακιώρη Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Άγχος και κατάθλιψη γονιών παιδιών με νευρομυϊκά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310345
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αρβανίτη Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Βιοχημικό προφίλ πρόωρων νεογνών και συσχέτιση των επιπέδων αμινοφυλλίνης με την λήψη παρεντερικής διατροφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310406
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγραπίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Άγχος και κατάθλιψη αιμοκαθαιρόμενων ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Προσδοκίες παιδιών με νεοπλασματική νόσο, ή παιδιών με καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2818793
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καμπεροπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Η σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζαγγογιάννη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας