Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαγκανάσιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Μαγνητική τομογραφία μαστών.Διάγνωση και επεμβατικές πράξεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρήστου Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Mικροεπεμβατικές τεχνικές στο μαστό review study

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314983
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουκουμτζή Ισμήνη
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Χημειοεμβολισμοί με πολύ μικρά σφαιρίδια. Πρώτη κλινική εφαρμογή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314507
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λάμπρου Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Μελέτη με ενισχυτή ηχογένειας πυλαίας φλέβας έλεγχος βατότητας, διάκριση καλοήθους θρόμβου από νεοπλασματική διήθηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ματσίρας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Αυτοματοποιημένη εξαγωγή μεταδεδομένων από πολλαπλές ιατρικές εικόνες μέσω τοπικού δικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες χωροκατακτητικών εξεργασιών κοιλίας σε παιδιατρικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκουληκάρης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Αξονική κολονογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στασινοπούλου Μυρσίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Ινομυική δυσπλασία αγγείων του εγκεφάλου και τραχήλου. Διάγνωση και αντιμετώπιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312069
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χρονά Χρυσούλα
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Τοποθέτηση μεταλλικών προθεμάτων στα άκρα:απεικονιστική διάγνωση χαλάρωσης και διαφοροδιάγνωση με λοίμωξη του μοσχεύματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314314
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βριζίδου Σοφια
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Φλεβικά αγγειώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314423
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσίρμπα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Σύγχρονες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη διερεύνηση των μυοκαρδιοπαθειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314148
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μισιχρόνη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι για τη διερεύνηση της Ι.Φ.Ν.Ε. στην παιδική ηλικία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314146
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρύδης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Σύγκριση MCW και RFA νεοπλασμάτων νεφρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314140
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσαυτάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Παρακολούθηση (μετεγχειρητική και κατά τη διάρκεια χημειο/ακτινοθεραπείας) οστικών όγκων: Ο ρόλος των απεικονιστικών μεθόδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313291
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Οικονομίδης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

16. RFA και MWA μεταστάσεων επινεφριδίων από Ca πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φονταρά Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Η χρήση αντιαγγειογενετικών παραγόντων σε συνδυασμό με εμβολισμό για όγκους του ήπατος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311902
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπούμα Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Σηραγγώδη αγγειώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313843
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταματάκης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Σηραγγώδεις δυσπλασίες. Διάγνωση και αντιμετώπιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313841
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναγνωστοπούλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Διερεύνηση νέων απεικονιστικών τεχνικών σε MRI καρδιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2015