Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Τα νανοσωματίδια ως σκιαγραφικά μέσα στην απεικόνιση με μαγνητικό τομογράφο, αξονικό τομογράφο και υπερήχους : βιβλιογραφική επισκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαγκανάσιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Αυτοματοποιημένη εξαγωγή μεταδεδομένων από πολλαπλές ιατρικές εικόνες μέσω τοπικού δικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310330
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαμιχαήλ Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες χωροκατακτητικών εξεργασιών κοιλίας σε παιδιατρικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312224
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκουληκάρης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Μελέτη με ενισχυτή ηχογένειας πυλαίας φλέβας έλεγχος βατότητας, διάκριση καλοήθους θρόμβου από νεοπλασματική διήθηση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312425
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ματσίρας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Ένα νέο προ-επεμβατικό σκορ για την πρόβλεψη αιμορραγικών επιπλοκών των ενδαγγειακών περιφερικών αρτηριακών επεμβάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880439
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσόχατζης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Αγγειακές δυσπλασίες στα παιδιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879035
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κώγος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Διαδερμική αντιμετώπιση καλοήθων στενώσεων χοληφόρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τογκονίτζε Μάγια
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Διαδερμική νευρόλυση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων υπό καθοδήγηση ΥΤ για την αντιμετώπιση Νευραλγίας Τριδύμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαρκουτσάς Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Διαδερμική στερεοτακτική βιοψία μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων έναντι διαγνωστικής χειρουργικής βιοψίας. Αναδρομική μελέτη περιστατικών και σύγκριση με το ιστολογικό πόρισμα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880018
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπόκιου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Θερμοκαυτηρίαση (RFA) (MCW) νεοπλασματικών αλλοιώσεων πνεύμονα 2> και <5

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879003
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυρίου Ελένη-Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού μηχανικής θρομβεκτομής σε διαδοχικούς ασθενείς με Ι.Α.Ε.Ε..

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879169
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταύρου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Δυναμική μελέτη με ενισχυτή ηχογένειας: Έλεγχος ανταπόκρισης εστιακών βλαβών ήπατος μετά χημειοεμβολισμό με ποσοτικές παραμέτρους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310891
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νίκας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Δυναμική μελέτη με ενισχυτή ηχογένειας: διάκριση καλοήθους από κακοήθη εστιακή ηπατική αλλοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310889
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κίτσος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Ελαστογραφία: Βασικές αρχές. Συμβολή στη διάκριση του καλοήθους από τον κακοήθη θυρεοειδικό όζο. Νεότερα δεδομένα και προοπτικές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310981
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αντωνίου Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Διαδερμικές μη αγγειακές επεμβατικές πράξεις στον παιδιατρικό θώρακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310516
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χόπκινς Άνναμπελ
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Διαχωριστικά ανευρύσματα θωρακικής αορτής. διάγνωση- θεραπεία- ενδοαυλική αποκατάσταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσακαλάκη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Επεμβατική ακτινολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311150
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παυλίδης Βυζάντιος
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός πρωτοπαθών και δευτεροπαθών αλλοιώσεων με μικροκύματα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310526
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαλουκά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Διαδερμική βιοψία όγκων πνεύμονα με βελόνα 18G υπό αξονικό τομογράφο. Σύγκριση της μεθόδου μεταξύ διαδερμικής βιοψίας για τη λήψη κυτταρολογικού υλικού και λήψεως ιστοτεμαχιδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310524
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βενιέρης Χριστόφορος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Διαδερμικές τεχνικές ρινοδακρυικού πόρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310519
Μονάδα:
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθόπουλος Ευθύμιος
Έτος εκπόνησης:
2016