Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Συσχέτιση των συμπτωμάτων αναζήτησης ιατρικής βοήθειας με την πιθανή και τελική διάγνωση ασθενών νοσηλευόμενων σε καρδιολογικό τμήμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820653
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λοΐζου Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Συσχέτιση διατροφικών συνηθειών και αρτηριακής πίεσης σε πληθυσμό της Κορίνθου-Δεδομένα μελέτης Κορινθία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837287
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Συχνότητα εμφάνισης ασβέστωσης και καρδιαγγειακού κινδύνου σε αιμοκαθαιρόμενος ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837295
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μίγα Ευδοκία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Ο ρόλος της μεταβολής της αρτηριακής πίεσης και του ρυθμού αποκατάστασής της κατά τη δοκιμασία κόπωσης στη 10ετη εμφάνιση θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβαμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837293
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος σε συστηματκά αθλούμενα άτομα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2837289
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καπέτης Λορέντζος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Μεταβολές του μεγέθους του αριστερού κόλπου σε σχέση με τις μεταβολές των δεικτών των οργάνων στόχων μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312632
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φλέσσας Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Kαταγραφή περιστατικών δευτεροπαθούς υπέρτασης σε εξωτερικό ιατρείο τριτοβάθμιου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314923
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκούβας Λάσκαρης
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Επίπτωση της νοσηλευτικής στελέχωσης στην έκβαση των ασθενών με καρδιοπνευμονική ανακοπή μέσα στο νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311316
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λέκκας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Χαρακτηριστικά αθηρωματικών πλακών των στεφανιαίων αρτηριών όπως ορίζονται με IVUS - συσχέτιση με παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314486
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πατσατζής Ευστράτιος
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Ευεργετικές επιδράσεις της σιλδεναφίλης στην ιστική αιμάτωση και την έκφραση προφλεγμονωδών μορίων σε ένα μοντέλο ποντικού με ισχαιμία οπισθίου άκρου και αθηροσκλήρωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαλατσού Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Κριτήρια εφαρμογής διοισοφάγειου υπερηχοκαρδιογραφήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312309
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηπαναγιώτου Μυρσίνη
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Κατάθλιψη ασθενών με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312194
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βασάδη Ξανθίππη
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Αξιολόγηση της επιπτώσεως του άγχους και της κατάθλιψης στην ποιότητα ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310155
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λευθεριώτης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Αρτηριακή υπέρταση. Ο ρόλος της συμπληρωματικής πρόσληψης καλίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεφανή Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Αρτηριακή υπέρταση μαθητών ηλικίας 12-18 ετών και φυσική δραστηριότητα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310275
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαλαγιάννη Ρουμπίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Άγχος και κατάθλιψη νοσηλευομένων ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουρούση Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Άγχος και φοβικό άγχος στη στεφανιαία νόσο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310353
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπύρου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Αρτηριακή σκλήρυνση σε ασθενείς με συστηματική σκληροδερμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σαλίχου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου-υποκειμενικές αντιλήψεις του κοινού για την επικινδυνότητα και τη θεραπεία τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312113
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκίκα Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2013

20. Αποτίμηση αντιλήψεων και γνώσεων του γενικού πληθυσμού για τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310237
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μαργαρίτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2014