Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ο ρόλος της ενδοαγγειακής αντιμετώπισης ανευρυσμάτων και διαχωρισμών θωρακοκοιλιακής αορτής σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876504
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ιακωβάκης Ηλίας
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Θεραπεία υποτροπιαζόντων κιρσών κάτω άκρων με χρήση αφρού υπό την καθοδήγηση υπερήχων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876196
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χαλαστή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Αντιμετώπιση διαχωρισμού τύπου Β με τις νεότερες ενδαγγειακές τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γερόπαπας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής τύπου Ια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310099
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κερασίδης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Αντιμετώπιση ενδοδιαφυγής Ia

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310101
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σίσκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα ασθενών με ενδοαυλική αποκατάσταση θωρακικής αορτής ( TEVAR)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312610
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πάτρης Βασίλειος -Παντελής
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοεντερικών συριγγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2795431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Χατζηπολυκάρπου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση αορτοβρογχικών και αορτοοισοφαγικών συριγγίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακελλαρίδης Τιμόθεος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Θυριδωτά ενδαγγειακά μοσχεύματα για παρανεφρικά ανευρύσματα κοιλιακής αορτής – Επιπλοκές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885397
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Mohamed Naser
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Kommerell’s diverticulum: a rare congenital variant with a “lusorian” optimal treatment – a literature review.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880886
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαμπαλίκης Λάζαρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Χειρουργική Αντικατάσταση έναντι Διακαθετηριακής Εμφύτευσης Αορτικής Βαλβίδας – Αναδρομική Συγκριτική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884783
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρουσσάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Συγκριτικές μελέτες ενδαγγειακών τεχνικών θερμικής κατάλυσης με laser (EVLA) και ραδιοσυχνότητες (RFA) για την αντιμετώπιση φλεβικών κιρσών των κάτω άκρων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876624
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσαντρίζος Πολυζώης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αποκατάσταση της τραυματικής ρήξης θωρακικής αορτής με ενδαγγειακές τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάχλας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Stent assisted coiling of unruptured intracranial aneurysms with wide neck

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876157
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Φίλιππος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση καρωτιδοσηραγγώδους επικοινωνίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876130
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Στεφανίδης Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. The use of different commercial types of iliac branch devices for the preservation of hypogastric artery during endovascular aortic repair: A systematic review and meta-analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876827
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιοσδέκος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Συστηματική μελέτη και μετα-ανάλυση των αποτελεσμάτων της ανοικτής και ενδαγγειακής αντιμετώπισης των ραγέντων ανευρυσμάτων σε ασθενείς με εχθρική συγκριτικά με φιλική ανατομία αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ταβλάς Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Διατοιχωματικό αιμάτωμα, έλκος κατιούσης θωρακικής αορτής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310595
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουμπούλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Ενδαγγειακή αποκατάσταη αορτοεντερικής επικοινωνίας : θεραπεία γέφυρας ή οριστική θεραπεία;

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311051
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Ενδαγγειακή αντιμετώπιση εκκολπώματος Kommerell

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργυρίου Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016