Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Διερεύνηση των αναγκών ενημέρωσης και υποστήριξης από τις υπηρεσίες υγείας, των άτυπων φροντιστών ατόμων με άνοια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885665
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαβράζου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Καταγραφή επιπολασμού και διερεύνηση των στάσεων και των τεχνικών διαχείρισης επιθετικής συμπεριφοράς ασθενών με ψυχικές διαταραχές από τους νοσηλευτές ψυχικής υγείας: Συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πελέκη Θεοδοσία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών και η αντιμετώπισή του στις υπηρεσίες υγείας: μια ημι-πειραματική εκπαιδευτική παρέμβαση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873369
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαντζή Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων που διαμένουν σε μονάδα φροντίδας: Ημι-πειραματική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874625
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωνσταντοπούλου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση προγράμματος αντιστιγματιστικής παρέμβασης σε φοιτητές της κατεύθυνσης κοινοτικής υγείας (Τμήμα Επισκεπτών Υγείας) του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, ΤΕΙ Αθήνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865614
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσουραδή Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Αξιολόγηση στάσεων, γνώσεων και πρακτικών των γιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση της γηριατρικής κατάθλιψης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878314
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάζη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Αξιολόγηση παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αναγνώριση καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε μαθητές και την υποστήριξη στην τάξη: Μη-τυχαιοποιημένη μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουρίδα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού εκφοβισμού σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882032
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μούσιου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Κόπωση συμπόνιας των επαγγελματιών υγείας στο Βόρειο Αιγαίο - μία συγχρονική μελέτη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886037
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπουτσιαράκος Θαλής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Στίγμα και στάσεις απέναντι στους παχύσαρκους ασθενείς από τους επαγγελματίες υγείας - Μια συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886101
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Εμμανουέλα-Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα: αξιολόγηση παρέμβασης πρωτογενούς πρόληψης της συντροφικής βίας σε μαθητές/ριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314553
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιριγώτη Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Παρέμβαση σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324022
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μωρέτη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και πρακτικές των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα σχετικά με την αναγνώριση των ασθενών με διατροφικές διαταραχές και την ανταπόκριση στη φροντίδα τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873430
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νικηταρά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Πρόγραμμα παρέμβασης για την αντιμετώπιση του αυτο-αναφερόμενου άγχους σε εφήβους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313718
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελή Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Η συμβολή των δομών ημερήσιας νοσηλείας στην πρόληψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θεοχάρη Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Προαγωγή της θετικής εικόνας σώματος σε παιδιά της Στ' τάξης δημοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313546
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καρρά Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη χρήση του motivational interviewing (υποκινητική συνέντευξη) για τη βελτίωση των διατροφικών συμπεριφορών και της φυσικής κατάστασης των ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2624455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βαβουράκη Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Η διερεύνηση της χρήσης των Υπηρεσιών Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας για νέους, από σπουδαστές σχολής Βοηθών Νοσηλευτικής, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του βαθμού ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες αυτές. Συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2899921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζωιτάκη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των φαρμακοποιών ως προς την υποστήριξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες: μια συγχρονική μελέτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2900431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταύρου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Διερεύνηση της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δομές που παρέχουν φροντίδα υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2902789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαϊτάνη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας