Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τεχνικές περιορισμού των μεταγγίσεων στην αρθροπλαστική ισχίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836995
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αδάμος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Γενετικοί πολυμορφισμοί που επηρεάζουν την έκβαση της κύησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836984
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Λιάκου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Η προγνωστική αξία των δ-διμερών σε κακοήθεις νεοπλασίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779042
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πετρίδης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Aσφάλεια εργασίας στον χώρο του εργαστηρίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314667
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλαρύτη Παρθενία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Μαζική Αιμορραγία - Μία σύγχρονη κλινική προσέγγιση βασισμένη σε ενδείξεις & παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παντελής Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Πλασμαφαίρεση στη TTP και HUS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1313466
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δαρλαγιάννης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Mοριακός έλεγχος του ΑΒΟ συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314985
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κουτσούρη Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Εργαστηριακή διερεύνηση αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φλωροπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Χορήγηση αίματος και παραγώγων στη βρεφική και ενδομήτριο ζωή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314515
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μιχελάκη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Μεταδιδόμενα νοσήματα με τη μετάγγιση και νέο αναδυόμενα παθογόνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Uwera Ariane
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Μελέτη πηκτικότητας του αίματος στο σκύλο με τη μέθοδο της θρομβοελαστομετρίας (ROTEM)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312435
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γιαννακάς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

12. Μετάγγιση αίματος σε σχέση με τα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα στην καρδιοχειρουργική πράξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312658
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελίδης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Εφαρμογές μοριακών τεχνικών στον προγεννητικό έλεγχο αιμορροφιλίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1311348
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Συλλιγαρδάκη Αρετή
Έτος εκπόνησης:
2013

14. Κριτήρια επιλογής αιμοδότη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312307
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Διάκου Αποστολία
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Καρκίνος και αιμορραγικές διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312126
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παυλή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Καρκίνος μαστού και Θρόμβωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312130
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αργυρού Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2013

17. Λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312347
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Φυτιλή Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Αυτόματη και μη επεξεργασία του ολικού αίματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σταθούλια Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Βαθμός γνώσης νοσηλευτών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων σε αντικαρκινικό νοσοκομείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310368
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πέτρακα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Μελέτη των διαταραχών αιμόστασης σε ασθενείς με οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1312567
Μονάδα:
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παρδάλης Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015