Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης νοσηλευτικού προσωπικού εργαζόμενου σε μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και ενηλίκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1310823
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δουβανάς Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Προσδιορισμός των παραγόντων που ευνοούν την εμφάνιση ελκών πίεσης σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε γενικά τμήματα και ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυρόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Χρόνος παραμονής στη ΜΕΘ και παράγοντες που τον επηρεάζουν σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κατσογριδάκης Εμμανουήλ Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Συχνότητα ελκών πίεσης ασθενών με διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820805
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαξεβάνη Φωτεινή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Διερεύνηση επιπέδων γλυκόζης σε ασθενείς με Σηπτικό Shock στη ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836831
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Αντιγόνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Προσδόκιμο ζωής ασθενών με ραγέν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής μετεγχειρητικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836794
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσιγαρίδα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Εκτίμηση επιπέδων Τροπονίνης σε ασθενείς με προκάρδιο άλγος που εισέρχονται στο ΤΕΠ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2836855
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νούση Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Προγνωστικοί δείκτες οξείας νεφρικής βλάβης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς-συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820409
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπομποτάς Μαρίνος-Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Η διατροφή του βαρέως πάσχοντα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - Νεότερα δεδομένα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839072
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τούλα Παρασκευούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν την εκδήλωση επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές των ΜΕΘ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2839067
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κωτσάκη Ελισσάβετ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Διαχείριση οξέος πόνου στα επείγοντα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775946
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κίτου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Μυοσκελετικά προβλήματα νοσηλευτών - βαρύτητα τμήματος εργασίας : Συστηματική Ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2774893
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κολοβάδη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Αντιμετώπιση ξηρού οφθαλμού: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776275
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπάλτσα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Το στρες στη βρογχοσκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775231
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Νάνου Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

15. Διερεύνηση των παραγόντων που οδηγούν στην εμφάνιση έλκων πίεσης σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε μονάδες εντατικής θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778171
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

16. Ο ρόλος του γαλακτικού οξέος στην σήψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Αλιβάνογλου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. Συγκριτική μελέτη της αντιμετώπισης του πόνου σε ενήλικες κατά την τοποθέτηση περιφερικού φλεβοκαθετήρα με τρεις διαφορετικές τεχνικές: τοπική αναισθησία με λιδοκαίνη 2%- τοποθέτηση κρέμας λιδοκαίνης/ πριλοκαίνης- ψεκασμος με ethyl-chloride spray

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775299
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ζωγοπούλου Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

18. Φαρμακευτική αντιμετώπιση οξέως άλγους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775255
Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μάναλη Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

19. Οξεία Νεφρική Βλάβη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768865
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Συγγραφέας:
Βλαχάκη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

20. Ποσοστό επιβίωσης των προσερχόμενων ασθενών με καρδιακή ανακοπή στο καρδιολογικό ιατρείο του ΤΕΠ ενός δημοσίου νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767483
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας