Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Robot- assisted retroperitoneal lymphadenectomy in testicular cancer treatment

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων των οργάνων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσέλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Μετεγχειρητικές κήλες μετά από μεταμόσχευση ήπατος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881024
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γαρμπής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Three-dimensional Versus Two-dimensional Laparoscopic Surgery for Colorectal Cancer: Systematic Review and Meta-analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885522
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πανταλός Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Post-thyroidectomy hypocalcemia in patients with history of bariatric operations: current evidence and management options

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885707
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Θανασά Αντωνία-Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Intraoperative Indocyanine Green (ICG) Angiography for the Identification of the Parathyroid Glands: A systematic review and Future Perspectives

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ντόκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Laparoscopic versus Open Adrenalectomy for localised/ locally advanced primary Adrenocortical Carcinoma (ENSAT I-III) in adults. Is the Margin-free (R0) resection the predominant key which designates the surgical technique? - A review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710212
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαΐλη Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

7. Minimally invasive lymphadenectomy in cervical cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρίζου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Minimally invasive surgery for the treatment of benign colorectal diseases: a systematic review

Διπλωματική Εργασία uoadl:2083079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017

9. Transoral Robotic Surgery (TORS) in management of oropharyngeal malignancies. Review of the Literature.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακαγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργικές ειδικότητες

10. Laparoscopic Low Anterior Resection (LAR), TaTME. Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:2173684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλατζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Assessment of laparoscopic surgical skills acquired on laparoscopic virtual reality simulator compared to box trainer: an analysis of obstetrics-gynaecology residents

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314677
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάρρας Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Blood transfusion for robotic-assisted versus open prostatectomy. A systematic review.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314691
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκαρμούτσος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Minimally invasive techniques and results in the management of pancreatitis related pseudocysts

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315015
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δρίτσας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2014

14. A review of single incision laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314634
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητροκάλλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. A Systematic Review of Laparoscopic versus Open Inguinal Hernia Repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314638
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούλτσος Μαυρούδης
Έτος εκπόνησης:
2013

16. A review for indications in transoral robotic surgery in oropharyngeal cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314632
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμαλή Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Laparoscopic approach in diverticular disease. Review of the literature.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314932
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γράλιστα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Laparoscopic distal pancreatectomy: the new gold standard for benign and malignant diseases of the pancreatic body and tail?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314936
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πανέρης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Laparoscopic colectomy.A review of literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314934
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαραβέλλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Laparoscopic pancreatectomies in patients under 14 years old: A Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314942
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλαταράς Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014