Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Robot- assisted retroperitoneal lymphadenectomy in testicular cancer treatment

Διπλωματική Εργασία uoadl:1327356
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων των οργάνων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Τσέλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Laparoscopic versus Open Adrenalectomy for localised/ locally advanced primary Adrenocortical Carcinoma (ENSAT I-III) in adults. Is the Margin-free (R0) resection the predominant key which designates the surgical technique? - A review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1710212
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μπαΐλη Ευστρατία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιατρική

3. Minimally invasive lymphadenectomy in cervical cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Ρίζου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Minimally invasive surgery for the treatment of benign colorectal diseases: a systematic review

Διπλωματική Εργασία uoadl:2083079
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Παπάζογλου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2017

5. Transoral Robotic Surgery (TORS) in management of oropharyngeal malignancies. Review of the Literature.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708832
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σακαγιάννης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χειρουργικές ειδικότητες

6. Laparoscopic Low Anterior Resection (LAR), TaTME. Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:2173684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καλατζής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Assessment of laparoscopic surgical skills acquired on laparoscopic virtual reality simulator compared to box trainer: an analysis of obstetrics-gynaecology residents

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314677
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βάρρας Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Blood transfusion for robotic-assisted versus open prostatectomy. A systematic review.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314691
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σκαρμούτσος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Minimally invasive techniques and results in the management of pancreatitis related pseudocysts

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315015
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δρίτσας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2014

10. A review of single incision laparoscopic sleeve gastrectomy for morbid obesity

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314634
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Δημητροκάλλης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. A Systematic Review of Laparoscopic versus Open Inguinal Hernia Repair

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314638
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Βούλτσος Μαυρούδης
Έτος εκπόνησης:
2013

12. A review for indications in transoral robotic surgery in oropharyngeal cancer

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314632
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Καραμαλή Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Laparoscopic approach in diverticular disease. Review of the literature.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314932
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γράλιστα Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Laparoscopic distal pancreatectomy: the new gold standard for benign and malignant diseases of the pancreatic body and tail?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314936
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πανέρης Παντελεήμων
Έτος εκπόνησης:
2013

15. Laparoscopic colectomy.A review of literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314934
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Γκαραβέλλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Laparoscopic pancreatectomies in patients under 14 years old: A Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314942
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Πλαταράς Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Laparoscopic low anterior resection for rectal-rectalsigmoid cancer: Retrospective study and literature review

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314940
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Σπυριδάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Laparoscopic repair of parastomal hernia. Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314944
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κοροβέσης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Laparoscopic hiatal hernioplasty and sleeve gastrectomy as a combine procedure for morbid obesity complicated with gerd. Review of the literature

Διπλωματική Εργασία uoadl:1314938
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Κυραμαργιός Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Percutaneous lithotripsy, old and new techniques that preserve it as a basic modality in modern minimal invasive urology

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315064
Μονάδα:
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Συγγραφέας:
Μουρμούρης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015