Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη της επίδρασης του υδροξειδίου ασβεστίου στην απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων ακρορριζικών κύστεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2754165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κοντογιάννης Ταξιάρχης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Η ακτινογραφική ποιότητα των ενδοδοντικών θεραπειών των προπτυχιακών φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716608
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Comparative study on cleaning efficacy of two single file systems in oval canals: waveone and self-adjusting file

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Προύντζος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Συγκριτική αξιολόγηση της εμφρακτικής ικανότητας τριών τεχνικών έμφραξης (πλάγια συμπύκνωση, thermafil, system B) σε κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ζερβάκη Αγάπη
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Immunohistochemical study on the expression of Notch-1, Notch-2 receptors, Jagged-1 ligand and HERP-1 transcription factor on human periapical cysts.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315392
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Νικολουδάκη Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Αξιολόγηση της επίδρασης του βιοσυμπλέγματος ανθρώπινων οδοντικών πολφικών κυττάρων/ ικριώματος εξωκυττάριας μήτρας στην επούλωση κρανιακών οστικών ελλειμμάτων σε επίμυες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315267
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πετρίδης Ξένος
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Επιβίωση και προσκόλληση αδιαφοροποίητων μεσεγχυματικών κυττάρων οδοντικού πολφού στην επιφάνεια βιοεπαγωγικών υλικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Φιλιππάτος Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Επιβίωση και ανάπτυξη βλαστικών κυττάρων σε ριζικούς σωλήνες μετά την εφαρμογή υδροξειδίου του ασβεστίου ή τριπλού αντιβιοτικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315277
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γουγούσης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Συγκριτική αξιολόγηση των δυνάμεων που ασκούνται στους οδοντικούς ιστούς κατά την πλάγια συμπύκνωση κώνων γουταπέρκας εργαστηριακά - Comparative evaluation of the forces applied to dental structures during lateral condensation of cold gutta-percha in vitro

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παλαμιδάκης Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Μελέτη των αιτιών απώλειας των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326188
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κονδυλίδου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. In vitro αξιολόγηση της βιοσυμβατότητας και κυτταροτοξικότητας ενός νέου βιοκεραμικού υλικού για ενδοδοντική χρήση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877907
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Χαραλαμπία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας