Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη της συχνότητας και του βαθμού δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση κακοήθων νεοπλασιών κεφαλής - τραχήλου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759344
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Συγγραφέας:
Καλούμενος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Επίδραση της μετεγχειρητικής ακτινοθεραπείας, με ή χωρίς χημειοθεραπεία, στη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος και στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1719623
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γαλίτης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Σημεία και συμπτώματα Κρανιογναθικών Διαταραχών σε ασθενείς με πόνο κεφαλής – τραχήλου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1716591
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μεϊντάνη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Αξιολόγηση των διαφόρων βιοψυχοκοινωνικών παραγόντων που συσχετίζονται με την εκδήλωση στοματοπροσωπικού πόνου σε ασθενείς με κρανιογναθικές διαταραχές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518920
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πούλιου Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Ο επιπολασμός της δυσλειτουργίας του Στοματογναθικού Συστήματος σε ασθενείς με ελλείψεις οπισθίων δοντιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315336
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κουντούρης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Σημεία και συμπτώματα δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος σε παιδιά με οπίσθια ετερόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315352
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κοντός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Ποιότητα ζωής και ύπνου ασθενών με Κρανιογναθικές Διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315346
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ελαιοτριβιάρης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Διακρίβωση του βαθμού συσχέτισης συγκλεισιακών παραμέτρων με σημεία και συμπτώματα δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315271
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Τσερπελή Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Μελέτη της δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος σε ασθενείς με πρωτοπαθή κεφαλαλγία τύπου τάσεως, με ή χωρίς ημικρανία, σε σύγκριση με μη-κεφαλαγικούς ασθενείς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κάτζου Νικολίτσα
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα στην κροταφογναθική διάρθρωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315300
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καλουμένου Βαρβάρα-Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2015