Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Διερεύνηση της κακοσμίας του στόματος σε ασθενείς που φορούν ολικές οδοντοστοιχίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2648243
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Υφαντή Ζαφειρούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διασφάλιση ποιότητας στις εξωστοματικές ψηφιακές ακτινογραφικές τεχνικές στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722223
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

3. Οπτική ανάλυση της ποιότητας της εικόνας στον οδοντιατρικό υπολογιστικό τομογράφο κωνικής δέσμης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315339
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παπαχατζοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Η απεικόνιση του ρινοϋπερωίου πόρου με τη χρήση οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας (CBCT) πριν την τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315288
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Χατζηπέτρος Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Η επίδραση της κλίσης ανασύνθεσης των εγκαρσίων τομών στην αξιοπιστία των γραμμικών μετρήσεων στην υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315294
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Λυκουρέσης Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2014

6. Η χρήση των διφωσφονικών και η επίδρασή τους στα οστά των γνάθων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315302
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Δούκα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Ανάλυση της θέσης και της πορείας του κάτω γναθιαίου πόρου με τη χρήση Οδοντιατρικής Υπολογιστικής Τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2877329
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Ανυφαντή Θεοδώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. Διερεύνηση της σχέσης των ακρορριζίων των οπισθίων δοντιών με το έδαφος του ιγμορείου άντρου. Σύγκριση πανοραμικής ακτινογραφίας και οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878947
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καββαδίας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Διερεύνηση της θέσης και της μορφολογίας του γενειακού τρήματος με τη χρήση οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878571
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Στάμου Σταματούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Κριτήρια παραπομπής των ασθενών στον οδοντιατρικό υπολογιστικό τομογράφο κωνικής δέσμης (CBCT) της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878857
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Αναστάσιος Μακρής
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας