Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Τμηματική οστεοτομία τύπου sandwich στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου στα πλαίσια της προεμφυτευματικής χειρουργικής – Συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315375
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καμπέρος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Λοιμώδη νοσήματα στη χειρουργική του στόματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315310
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κουτέλας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Καλοήθεις διογκώσεις του βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας. Αναδρoμική, περιγραφική επιδημιολογική μελέτη 250 περιστατικών της κλινικής στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής της Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2128493
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Συγγραφέας:
Κωνσταντίνου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

4. Μελέτη του προτύπου έκφρασης των σχετιζόμενων με το στρες Ενδοπλασματικού Δικτύου (ΕΔ) συνοδών πρωτεϊνών BiP/GRP78 και Καλνεξίνης σε Κερατινοκυστικούς Οδοντογενείς Όγκους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326041
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παυλή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

5. Μελέτη της επίδρασης οδοντικών βλαστικών κυττάρων μονίμων δοντιών στα πρώτα στάδια επούλωσης κρανιακών ελλειμμάτων κρίσιμου μεγέθους σε επίμυες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326232
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καπαρού Αμαλία
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

6. Η επίδραση της επιφάνειας και του μήκους στην επιτυχία των οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καλκατζάκος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

7. Προεμφυτευματική αύξηση της φατνιακής απόφυσης με διατατική οστεογένεση και σύγκριση της μεθόδου με άλλες αυξητικές τεχνικές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326088
Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Γκουγιουμτζιάν Ρουμπίνα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας