Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Προσδιορισμός του γαλβανικού δυναμικού γλωσσικών ορθοδοντικών αγκυλίων με αντιπροσωπευτικούς τύπους ορθοδοντικών συρμάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778290
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πολυχρόνης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Συγκριτική μελέτη αντοχής μεταλλοκεραμικού δεσμού κράματος Co-Cr και πορσελάνης αστρίου, με διαφορετικές μεθόδους κατασκευής του μεταλλικού υποστρώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315360
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Δημητριάδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Μελέτη της διαβροχής οδοντιατρικών αποτυπωτικών υλικών πολυβινυλσιλοξάνης απο απεσταγμένο νερό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315319
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Φουντά Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Μελέτη της επίδρασης των πειραματικών συνθηκών στη σκληρομέτρηση οδοντιατρικών ιστών και υλικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παπαμανώλη Βαλεντίνη
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής εκτεταμένων κοχλιούμενων επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων μετά από ενδοστοματική ψηφιακή αποτύπωση και αποτύπωση με πολυβυνιλοσιλοξάνη.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878876
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βίλλιας Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας