Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. A reproducibility study of cervical vertebral maturation (CVM) method. Can chronological age be assessed based on CVM method?

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σχορετσανίτη Λύδια
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με το λόγο του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315367
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βαλλά Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με το λόγο του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315365
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Βαλλά Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Craniofacial shape differs in patients with tooth agenesis: Geometric morphometric analysis

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κοκός Αλίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Craniofacial growth covaries weakly with initial shape in 12-year old children

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315384
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κατσαδούρης Αλέξιος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Effect of continuous hydrostatic pressure on chondrocyte differentiation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315390
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Καραμεσίνης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Εφαρμογή στατικών και κυκλικά επαναλαμβανόμενων δυνάμεων τάσης σε καλλιέργειες ανθρωπίνων ινοβλαστών του περιρριζίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325927
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Συγγραφέας:
Ηλιάδη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

8. A GEOMETRIC MORPHOMETRIC EVALUATION OF HARD AND SOFT TISSUE PROFILE CHANGES IN EXTRACTION VERSUS NON-EXTRACTION PATIENTS.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Κούλη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

9. Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος της υπερώας με το σχήμα του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος σε παιδιά και εφήβους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325889
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πάρχα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

10. Αξιολόγηση της Ακαδημαϊκής επίδοσης των τμημάτων Ορθοδοντικής των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326138
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Πρεβεζάνος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. Μορφομετρική συσχέτιση του σχήματος του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος με την αναλογία του μήκους των δακτύλων (2Δ:4Δ) πριν και μετά την εφηβεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865340
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Σπανού Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Ορθοδοντική υποτροπή μια εβδομάδα μετά την αφαίρεση των ακίνητων ορθοδοντικών μηχανισμών: τρισδιάστατη ανάλυση αλληλεπίθεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865094
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Παπαγιάννης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Ανάλυση κίνησης ασθενών κατά τη διάρκεια λήψης τομογραφίας κωνικής δέσμης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866321
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Αλεξανδρόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

14. Συσχέτιση γονιδίων με τη μορφολογία του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866307
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Συγγραφέας:
Μαρινάκη Λήδα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας