Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Επιπτώσεις πρώιμης έκθεσης θηλυκών μυών σε ενδοκρινικούς διαταράκτες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814952
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Λυδία-Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μελέτη Βιοδεικτών στα αυτοάνοσα νευρολογικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2718564
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κογιώνου Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Εκτίμηση νευροβιολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με κατάθλιψη σε άτομα με χρόνια σωματικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779503
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεγαπάνου Ευσταθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Πειραματική επιβεβαίωση της στόχευσης του mRNA της Καλλικρεΐνης 3 από microRNAs μόρια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768050
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δραγόλια Μελίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Μελέτη των Επιπέδων Έκφρασης Νέων Εναλλακτικών Μεταγράφων του Γονιδίου της RNase κ σε Λευχαιμίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819645
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεϊντάνη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Μέτρηση βιοδεικτών χρόνιας νεφρικής νόσου σε δείγματα πλάσματος με στοχευμένη πρωτεομική ανάλυση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2805427
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρκάκη Παυλίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Μελέτη της έκφρασης των PD-1/PD-L1 σε κακοήθη αιματολογικά νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2805424
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δοδόπουλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΥΩΝ ΣΕ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820193
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρεΐσης Ευστάθιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μελέτη του κυτταρικού ενεργειακού μεταβολισμού (ή μεταβολισμού της γλυκόζης) και της ιϊκής αντιγραφής σε καλλιεργούμενα κύτταρα μολυσμένα με ιούς της οικογένειας Flaviviridae υπό συνθήκες ηπατικής νορμοξίας και σε σχέση με την L-dopa αποκαρβοξυλάση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2804176
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάιμου Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Ανάλυση του φαινοτύπου της μικρογλοίας σε διαγονιδιακά ποντίκια με αδρανοποίηση των γονιδίων του μεταβολισμού της χοληστερόλης, ΑΡΟΕ, LDLR και SR-BI

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819357
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρβούνη Παγώνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης νέας γενιάς καθώς και μελέτη της έκφρασης και κλινική αξιολόγηση εναλλακτικών μεταγράφων γονιδίων στο γενετικό τόπο 19q13.2-13.4 σε καρκινικά κύτταρα και ιστούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779387
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήση Ζαφείρω
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2721037
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντάλλα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. «Μελέτη της επίδρασης πολυμορφισμών γονιδίων στην ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758862
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντοπούλου Ανδριανή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Διερεύνηση της έκφρασης νέων μεταγράφων της RNase κ σε καρκινικές κυτταρικές σειρές.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1518282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Διερεύνηση των επιπέδων έκφρασης microRNAs στον ορό ασθενών με επιληψία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1506210
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγρηγορίου Μαρία-Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ 2Α ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΠΙΜΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1511444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγιωτοπούλου Ευγενία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

17. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LC-MS/MS (MRM – MULTIPLE REACTION MONITORING) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1928756
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπάρμπα Ευγενία-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Ταυτοποίηση, ανάλυση και κλινική αξιολόγηση εναλλακτικών μεταγράφων γονιδίων καθώς και μη κωδικών μορίων RNAs (ncRNAs), στο γενετικό τόπο 19q13.3-13.4, με χρήση δεδομένων αλληλούχησης νέας γενιάς, σε καρκινικά κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2026794
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ράπτης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Δημιουργία διαγονιδιακών ποντικιών που εκφράζουν τον υποδοχέα SR-BI της HDL-χοληστερόλης στον εγκέφαλο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2031308
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλοβυρνά Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Μελέτη υποπληθυσμών Τ-λεμφοκυττάρων σε πλακουντιακό ιστό γυναικών με χρόνια Ηπατίτιδα Β. Συσχέτιση με τα επίπεδα ιαιμίας της μητέρας κατά την περιγεννητική περίοδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2014056
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ασπιώτη Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας