Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Αντιδράσεις Υπερευαισθησίας σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ): Αλλεργιολογική προσέγγιση και αξιολόγηση κλινικών δεδομένων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στρίκου Φλώρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

2. Διερεύνηση των υπεύθυνων μεταλλαγών για την ανάπτυξη αντοχής του Ελικοβακτηρίου του πυλωρού έναντι των φθοριοκινολονών (λεβοφλοξασίνης) σε κλινικά στελέχη Ελλήνων συμπτωματικών φορέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2804172
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ελευθεριάδης Αχιλλέας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Μελέτη των επιπέδων και της λειτουργικότητας των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων σε κακοήθη νοσήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βίτσος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μοριακή Μελέτη του Σηματοδοτικού Μονοπατιού WNT στην Καρκινογένεση του Παχέος Εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777292
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζούγρος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Επίδραση φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην ομοιοστασία κυττάρων του μεσοσπονδύλιου δίσκου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886289
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατεράκη Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Εφαρμογή της τρισδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρίας στη διερεύνηση της ανατομικής συνάφειας αστραγάλου- πτέρνας σε σκελετικό υλικό δικαστικού ενδιαφέροντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883370
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαντά Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Ο ρόλος και η σημασία των εξουδετερωτικών αντισωμάτων στην παθογένεια της ΗΙV λοίμωξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψαρράς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Επιγενετικές τροποποιήσεις σε ασθενείς με μη αλκοολική λιπώδη διήθηση του ήπατος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885887
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαρμάκη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης σε κύτταρα θηλαστικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886282
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολυδούρη Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Επιγενετικός παράγοντας LSD-1 και Ηπατικός Καρκίνος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2887497
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρούλια Σταυρούλα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

11. In vivo μελέτη γονιδίων που επάγονται κατά τη διάρκεια αναγέννησης καρδιακών βαλβίδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881622
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουρατίδη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. «Συσχέτιση των μηχανοευαίσθητων πολυκυστινών και φλεγμονωδών παραγόντων στην παθογένεια του ορθοκολικού καρκίνου»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2881905
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλάκου Σταυρούλα-Νικολέττα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Ανάλυση του αμυλοειδούς φαινοτύπου διαγονιδιακών ποντικών της νόσου Alzheimer’s με γενετικά τροποποιημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882038
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουλέκου Σωτηρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. «Μελέτη της επίδρασης της υπερέκφρασης των Αργοναυτών στην κυτταρική δομή και λειτουργία»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882501
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ακτύπη Ανδριάνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. "Μετα-μεταγραφική ρύθμιση στα γαστρικά επιθηλιακά κύτταρα στη λοίμωξη από Ελικοβακτήριο του πυλωρού (Helicobacter pylori). Μελέτη έκφρασης microRNAs με μικροσυστοιχίες"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873325
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σωτηροπούλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Μελέτη μηχανισμών ανθρώπινων ασθενειών χρησιμοποιώντας το Zebrafish

Διπλωματική Εργασία uoadl:2026476
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δεληκούρα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Μετα-μεταγγισιακές συνέπειες της αποθηκευτικής βλάβης του ερυθροκυττάρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιάδη Αλκμήνη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Διερεύνηση του ρόλου ρυθμιστικών miRNAs και χημικών μορίων στο νευρογενετικό επαναπρογραμματισμό αστροκυττάρων από εγκεφαλικό φλοιό ποντικού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2882008
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαργαρίτη Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Διερεύνηση μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά με συγκριτική ανάλυση ολικού βακτηριακού γονιδιώματος σε πολυανθεκτικά στελέχη Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880512
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Γεθσημανή
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Διερεύνηση των μηχανισμών δράσης του παράγοντα STAT5

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873161
Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουντουλάκης Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες