Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ψηφιακά παιχνίδια και Μαθηματικά. Αφαιρετικές διαδικασίες και χωρική αντίληψη στο περιβάλλον του παιχνιδιού The Sims.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326948
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουτάφη Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. «Ανθεκτικοί (resilient) μαθητές στα Μαθηματικά: Η επίδραση του περιβάλλοντος μάθησης του σχολείου»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2540335
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάρκου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Το σχήμα Toulmin στη διδασκαλία της απόδειξης στη Γεωμετρία της Α΄ Λυκείου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775090
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μίχα Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Η σύζευξη συντακτικής και σημασιολογικής αιτιολόγησης στη διδασκαλία της αναλυτικής γεωμετρίας της Β' Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772000
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Κυριακή
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Η συμβολή της συνεργασίας των εκπαιδευτικών εντός σχολικής κοινότητας στην απόδοση των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767333
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάρκου Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ανάπτυξη μαθηματικής δημιουργικότητας διαμέσου προβλημάτων πολλαπλών λύσεων στη Γεωμετρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766591
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρίδος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Οι μετανάστες/μαθητές στην ελληνική τάξη των μαθηματικών: Μια μελέτη με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767916
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοσκολός Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Η σημασιολογική προσέγγιση στη διδασκαλία της απόδειξης: χαρακτηρισμός των διδακτικών δράσεων του διδάσκοντος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768133
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καράβη Θωμαΐς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μελετώντας την εισαγωγή της άλγεβρας στην Α' γυμνασίου: Διδακτικοί σχεδιασμοί, υλικά και διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810593
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πισκοπάνη-Καραΐσκου Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Η διδασκαλία των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την ανάλυση δραστηριοτήτων σε σχολικά εγχειρίδια.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768753
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπιλίνη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Λογικές Πλάνες στο Πλαίσιο της Άτυπης Λογικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ελθίνι Ναϊρούζ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Η φιλοσοφία των Μαθηματικών του G. C. Rota

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768173
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δρόλια Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Οι απόψεις των μαθητών Λυκείου σχετικά με την εγκυρότητα αποδεικτικών επιχειρημάτων στην Άλγεβρα: Μια συστημική προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673194
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόρδα Μαρία-Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Ο ρόλος της οπτικοποίησης στην κατανόηση της έννοιας του ορίου σε φοιτητές με προβλήματα όρασης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2686488
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Από τις αρμονικές τετράδες στην υπερβολική μετρική: μία ιστορική διαδρομή με διδακτικές προεκτάσεις.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2767486
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λωρίδα Πηνελόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Η Μαθηματική Επαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325739
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κιούφτη Ροϊδούλα
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Mε Αφορμή το θεώρημα του Μorley: Το σχήμα στο νομοποιητικό πλαίσιο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326668
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πιτσάς Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Αξιοποίηση των Παραδόξων στη Διδασκαλία των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800003
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάτος Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός

19. Στρατηγικές απαρίθμησης αντικειμένων και συλλογισμοί σε έργα χωρικά, αριθμητικά και γεωμετρικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2802850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σοφιανοπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Παράδοξα στα Μαθηματικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758950
Μονάδα:
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βουδούρης Σταύρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες