Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αποτίμηση της Αντισεισμικής Συνείδησης και Συμπεριφοράς των μαθητών Γ’ Γυμνασίου στο νομό Αττικής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316359
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κέρπελης Πλούταρχος
Έτος εκπόνησης:
2008
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

2. Διαχρονική παρακολούθηση επιφανειακών μεταβολών σε ενεργά ρήγματα με τη χρήση επίγειου LiDaR και γεωφυσικών διασκοπήσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαλούμη Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2013
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

3. Αξιολόγηση βαθμού ετοιμότητας των εργαζομένων σε κτήρια διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (Αξιολόγηση γνώσεων σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στο χώρο εργασίας)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778381
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσάνη Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μεταβολές φυσικού περιβάλλοντος στο δέλτα του ποταμού Μόρνου: Διερεύνηση φυσικών κινδύνων – Πρόληψη και Διαχείριση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318908
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαποστόλου Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2008
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

5. Αναγνώριση φυσικών κινδύνων και αντίληψη σεισμικής διακινδύνευσης στο Δήμο Κηφισιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315682
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

6. Μοντελοποίηση Ενεργοποίησης Κατολίσθησης με Χρήση Κατοφλιών Βροχόπτωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319069
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φλίντρα Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

7. Μετακαταστροφικό στάδιο σεισμού: Έλεγχος και αποκατάσταση κτισμάτων. Συγκριτική μελέτη των σεισμών Ανδραβίδας και L' Aquila.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζάγορα Γαβριέλα
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

8. Μελέτη μικρομετακινήσεων Εθνικού Τριγωνομετρικού Δικτύου ευρύτερης περιοχής Αθηνών με GPS μετρήσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξυξή Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2009
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

9. Εκτίμηση Φυσικών Κινδύνων στη Παράκτια Ζώνη της Νήσου Αστυπάλαιας (Ν.Α. Αιγαίο)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317185
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπούλια Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

10. Μελέτη της συνεργιστικής δράσης των διαφόρων παραγόντων που οδήγησαν στην πλημμύρα στη Δυτική Αττική, τον Οκτώβριο του 2014

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318710
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καράλη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

11. Ο ρόλος των θεσμικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών: Η περίπτωση της Πελοποννήσου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319201
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2011
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

12. Study of the earthquake site-effects of the broader Karditsa urban area and deterministicstrong ground motion simulation for the main seismic/active faults of the Thessaly area, using field measurements, stochastic simulations, and Geographic Information Systems

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321400
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαζάχος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

13. Study of an active fault in the Corinth canal, through paleoenvironmental interpretations and borehole data. Implications for seismic hazard

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321398
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παλληκαράκης Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

14. Μελέτη της επίδρασης της επιφανειακής γεωλογίας στη σεισμική κίνηση στην περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325848
Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Συγγραφέας:
Μίχας Γεώργιος Χ.
Έτος εκπόνησης:
2009
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

15. Εκτίμηση εδαφικής διάβρωσης και πλημμυρικού κινδύνου στην λεκάνη απορροής του ποταμού Μουργκάνι (Θεσσαλία)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1326488
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσίμη Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2010
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

16. Τρισδιάστατη αποτύπωση πρανών με μεθόδους επίγειας φωτογραμμετρίας-δυνατότητες και πιθανές εφαρμογές στην αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320487
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανιτοπούλου Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

17. Χωροχρονική κατανομή των τροπικών νυχτών στην Ελλάδα. Επίδραση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των συνοπτικών μετεωρολογικών ανωμαλιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320800
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσινιάρη Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2014
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

18. Χάρτες Διάβρωσης με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων και του Μοντέλου RUSLE στην Πάρνηθα μετά την Πυρκαγιά του 2007

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320735
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρακάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

19. Χαρτογράφηση κατανομής παγετού, διερεύνηση αιτιών και πρόταση για επιχειρησιακό σχέδιο πολιτικής προστασίας στην περιοχή της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320733
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετσιώτη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές

20. Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της βόρειας Πελοποννήσου με τη χρήση gis

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320650
Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κώτση Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2012
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές