Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μοριακή απεικόνιση της αγγειογένεσης με μονοκλωνικό αντίσωμα επισημασμένο με 99mΤεχνήτιο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319097
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κύζα Νατάσα
Έτος εκπόνησης:
2015

2. (2-υδροξυφαινυλo)διφαινυλoφωσφίνη ως PO διδραστικός υποκαταστάτης στην ανάπτυξη νέων 2+1 μικτών συμπλόκων με 185/187Re (I) και 99mTc (I)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315589
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σεγκάνης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων μεικτών συμπλόκων Ρηνίου και Τεχνητίου-99m με εξειδικευμένη δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320028
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγγίνα Αλεξάνδρα
Έτος εκπόνησης:
2013

4. Σύμπλοκα σιπροφλοξασίνης με 99mTc για διαφορική διάγνωση της λοίμωξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319944
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπασάββα Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Μικτά Σύμπλοκα του Ρηνίου και του Τεχνητίου με παράγωγα της Σιπροφλοξασίνης και Φωσφίνες.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2059246
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδοπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ανάπτυξη Νέων 2+1 Μικτών Συμπλόκων fac-[Re/99mTc (CO)3(P,O)(N)] με Παράγωγα Πυριδίνης και Συγκριτική Μελέτη της Σταθερότητας Αυτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2865005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλασταρά Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ Re ΚΑΙ ΤΟΥ 99mTc ΜΕ ΚΙΝΑΖΟΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ EGFR

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878911
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μακρυπίδη Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες