Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Classical and Bayesian Inference for Threshold Regression Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775098
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλτούκα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μοντέλα διακριτών επιλογών και εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319080
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαντώνης Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μπευζιανή προσέγγιση αντίστροφων προβλημάτων και εφαρμογές στην μοντελοποίηση της δομής των επιτοκίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πασιούρας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Ο χρόνος μίξης για αλυσίδες Markov

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319216
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοτζαμπασάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Μέθοδοι Markov Chain Monte Carlo σε Μοντέλα Ποσοστημοριακής Παλινδρόμησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318974
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρινάκου Φιόρη
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Μετα-ανάλυση με μέθοδο Bootstrap

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318889
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυρίος Βασίλης
Έτος εκπόνησης:
2012

7. Παιγνιοθεωρητικά μοντέλα σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319306
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργίου Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Μέθοδοι μετα-ανάλυσης και λόγος των ποσοστημορίων στη Βιοστατιστική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318957
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζουμέρκας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Εκτιμήσεις της Απόστασης Ολικής Κύμανσης και Εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωροπούλου Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. The influence of information time in the strategic customer behavior

Διπλωματική Εργασία uoadl:2762455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπάτση Αναστάς
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Γενικεύσεις και Εκλεπτύνσεις του Σημείου ισορροπίας Nash

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λεονάρδος Στέφανος
Έτος εκπόνησης:
2013

12. Predictive Regressions: Variable Selection and the Complete Subset Approach

Διπλωματική Εργασία uoadl:2796431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμπατέας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Likelihood-Based Inference and Model Selection for Discrete-Time Finite State-Space Hidden Markov Models

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800185
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιάνος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Η Μέθοδος της Ανάλυσης Διαταραχών σε Συστήματα Εξυπηρέτησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2750725
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκάκης Νικήτας
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Υπολογιστικές μέθοδοι σε Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων υπό ελλιπή πληροφόρηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320588
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοκαλιάρης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Χωρικά Κρυμμένα Μαρκοβιανά Μοντέλα Poisson, με εφαρμογή στη Χαρτογράφηση Ασθενειών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320778
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρεόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Χρηματοοικονομικά Προβλήματα Αποτίμησης Τίτλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320590
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζωσιμάς Ζωσιμάς
Έτος εκπόνησης:
2015

18. Στρατηγική συμπεριφορά σε συστήματα εξυπηρέτησης υποκείμενα σε βλάβες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319779
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκούμας Νίκος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Στρατηγική συμπεριφορά πελατών σε σειριακά δίκτυα συστημάτων εξυπηρέτησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319776
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στεργίου Ηλιάνα
Έτος εκπόνησης:
2016

20. Στρατηγικές ισορροπίας σε ουρές με αποζημίωση και πελάτες με αποστροφή κινδύνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319771
Μονάδα:
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπενιουδάκης Μύρων
Έτος εκπόνησης:
2014