Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Προέλευση των κρίσιμων διακυμάνσεων στο δυναμικό μεμβράνης των νευρώνων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779009
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πούλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Κυρτο-ηλεκτρικό φαινόμενο περιοδικών νηματικών κρυστάλλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2770553
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κούμε Ένι
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Τέλεια μεταβίβαση καταστάσεων σε κβαντικά καλώδια με τοπικές συμμετρίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2772378
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γεωργουλέα Νίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μελέτη Τριδιάστατων Μεταϋλικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318787
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφειροπούλου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Μελέτη των διακυμάνσεων της παραμέτρου τάξης της σεισμικότητας στον Ελλαδικό χώρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318795
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βούλτσου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Μελέτη της συνάρτησης Green μίας οπής σε αντισιδηρομαγνήτες με τάξη μορφής στήλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318705
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηαποστόλου Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Μέτρα πολυπλοκότητας της εντροπίας στο φυσικό χρόνο που σχετίζονται με την αλλαγή κλίμακας : μελέτη 24-ωρων ηλεκτροκαρδιογραφημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318983
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπεμπλιδάκη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Επίδραση του Cr στην τροχιακή και τη μαγνητική τάξη ενώσεων LaMn(1-x)Cr(x)O(3+δ) με χ=0.00-0.25 και 0.00 ? δ ? 0.09

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317428
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σαμαρτζής Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Παρασκευή λεπτών στρωμάτων/υμενίων οξειδίων του Βαναδίου και ηλεκτρικός χαρακτηρισμός τους στην περιοχή 80_x0014_?Τ_x0014_?500 Κ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319341
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Μεταφορά φορτίου σε περιοδικά τμήματα DNA: περιγραφή ισχυρής δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων και σε επίπεδο βάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318936
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

11. Μεταφορά φορτίου σε μονοδιάστατα περιοδικά τμήματα DNA: περιγραφή ισχυρής δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρούλης Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Ενδοκυτταρικα μαγνητικά τροποποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια ως σκιαγραφικοί παράγοντες στη μαγνητική τομογραφία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317222
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπανικολόπουλος Αλέξανδρος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Μελέτη του φαινομένου πόλωσης-ανταλλαγής σε διμαγνητικά νανοσύρματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318782
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πατσόπουλος Αριστοτέλης
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Μελέτη των χρονολογικών συσχετίσεων με τη μέθοδο αποκλιμακούμενης διακύμανσης της σεισμικότητας του Ελλαδικού χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318846
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάντας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

15. Calculations of spin transport properties on topological insulator surfaces doped with magnetic defects

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοσμά Αδαμαντία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Μεταβίβαση φορτίου σε απεριοδικά τμήματα B-DNA, αποτελούμενα από διαφορετικά ζεύγη βάσεων: Περιγραφή Ισχυρής Δέσμευσης σε επίπεδο ζευγών βάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817122
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωράκου Μαρίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Ημικλασσική μεταφορά σε υπερπλέγματα αντι-τελειών στο γραφένιο παρουσία μαγνητικού πεδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317927
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δατσέρης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Θεωρητική Μελέτη της Σκέδασης Brillouin από Σφαιρικά Σωματίδια

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζδάγκας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Μελέτη της κινητικής της τάξης μικρής εμβέλειας στο κράμα Fe-Cr

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318662
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λουκιάνοβα Βικτόρια
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Μελέτη της μεταβάσης στην αυτοοργάνωση στο μοντέλο σεισμικότητας των Olami-Feder-Chrisensen (OFC) με τη βοήθεια του φυσικού χρόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318678
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιντζέλας Απόστολος
Έτος εκπόνησης:
2013