Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Ανάπτυξη λογισμικού για εμπλουτισμένη εμφάνιση περιεχομένου βίντεο σε HTML5

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Κρυπτογράφηση με τον αλγόριθμο AES 128

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778198
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παύλοζας Αντώνιος-Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Μελέτη και αξιολόγηση της απόδοσης μεταγωγού ικριώματος (Top of Rack-ToR) για οπτικά κέντρα δεδομένων με λειτουργία πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου (TDMA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γούλα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μελέτη χωρητικότητας διακοπής για ασύρματες οπτικές ζεύξεις σε κανάλια με ατμοσφαιρική τύρβη που μοντελοποιούνται με την Ι-Κ κατανομή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318870
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψυχογυιός Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Αναδιαμόρφωση κινητών δικτύων βασισμένη στην ασαφή λογική

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315684
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπαδάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Μετρήσεις απόδοσης και οπτικοποίηση συμπεριφοράς παράλληλων προγραμμάτων με χρήση των Paraver και Extrae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318945
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μονιός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Παραγωγή Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού για Μαθητές με Αναπηρία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319324
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκιαδάς Αριστοτέλης
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Μηχανική εκμάθηση σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319285
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρηγόπουλος Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2015

10. Καταγραφή και Μεταφορά Δεδομένων για το Internet of Things

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Encoding of audio information for categorizing audio samples.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779359
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανός Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Eνσωμάτωση επεξεργαστή microblaze σε fpga για διαχείριση εφαρμογών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκορδυλάκης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

13. Credibility Analysis for On-Chip Delay Monitors in View of Transistor Variability

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπατσόρη Χριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Παράλληλη Επεξεργασία Fourier για βάσεις δυνάμεις του 2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800180
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζήμας-Λιοσάτος Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Control of communication with autonomous robotic devices through optimal stopping theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλάνης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Big Data Analytics for the Cloud

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665218
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκάτζιος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Cloud Computing

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320926
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπαλούρδος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Υβριδική υλοποίηση σε CUDA και OpenMP για την επίλυση της εξίσωσης διάχυσης θερμότητας με χρήση της τοπικής Τροποποιημένης μεθόδου SOR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320502
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννακόπουλος Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Υπηρεσία Εθελοντικής Υποστήριξης ΦμεΑ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320548
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σοφιανός Σπυρίδων
Κροντήρης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Υλοποίηση εφαρμογής τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320517
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ματσούκας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2013