Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Control of communication with autonomous robotic devices through optimal stopping theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:2741455
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαλάνης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μελέτη και αξιολόγηση της απόδοσης μεταγωγού ικριώματος (Top of Rack-ToR) για οπτικά κέντρα δεδομένων με λειτουργία πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης χρόνου (TDMA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819016
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γούλα Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ανάπτυξη λογισμικού για εμπλουτισμένη εμφάνιση περιεχομένου βίντεο σε HTML5

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316061
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσίκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Eνσωμάτωση επεξεργαστή microblaze σε fpga για διαχείριση εφαρμογών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321015
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκορδυλάκης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Credibility Analysis for On-Chip Delay Monitors in View of Transistor Variability

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καπατσόρη Χριστιάνα
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Καταγραφή και Μεταφορά Δεδομένων για το Internet of Things

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814490
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Encoding of audio information for categorizing audio samples.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779359
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιανός Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Απομακρυσμένη υποστήριξη στο πεδίο με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884897
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλβατζή Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μελέτη και παρουσίαση Τεχνολογιών για τη Σχεδίαση Μηχανισμών Home Automation. Σχεδίαση και Προγραμματισμός της πλατφόρμας Home Assistant σε Raspberry Pi. Περιγραφή και Υλοποίηση APIs με χρήση YAML και σχετικής Διαχειριστικής Διεπαφής απομακρυσμένης πρόσβασης και ελέγχου με δυναμικές ιστοσελίδες με MVC patterns (webjs) και Dynamic DNS.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885849
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Ship Detection in Satellite Imagery Implemented on Convolutional Neural Networks

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880767
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λουρόπουλος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Blockchain Technology

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884828
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάππος Άγγελος-Διονύσιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Audio signal based 3D space reconstruction using deep convolutional neural networks

Διπλωματική Εργασία uoadl:2880712
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Τεχνητή Νοημοσύνη σε παιχνίδια δύο παικτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2876169
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαβριηλίδης Ιάσων
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Μελέτη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Συστήματος Απομακρυσμένου Ελέγχου για μικρό επίγειο όχημα και σχετικών Αυτοματισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873362
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπεκρής Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αυτόνομης οδήγησης οχήματος με χρήση τεχνικών ανάλυσης εικόνας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2895795
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Οικονόμου Αριστείδης
Έτος εκπόνησης:
2020
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Influence in social networks

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874791
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουργέλης-Προβατάς Ορέστης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Καταγραφή και Ανάλυση Απαιτήσεων για την Σχεδίαση και Υλοποίηση δικτύου για Ηome Αutomation σε Πλατφόρμα Raspberry Pi 3 με Ubuntu server. Εγκατάσταση smart sensors με πρωτόκολλα ZIGBEE, Z-WAVE και MQTT. Έλεγχος μέσω Φωνητικών Εντολών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2870559
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαστοράκος Χαράλαμπος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Απομακρυσμένος έλεγχος σπιτιού με χρήση εφαρμογής Android

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρτσωνάκης Αντώνιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Παρουσίαση χαρακτηριστικών της γλώσσας προγραμματισμού Kotlin. Σύγκριση με υφιστάμενες δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού και σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής σε περιβάλλον Android.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2874961
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αρβανίτης Σωκράτης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Αλγόριθμος προβλέψεων τύπου Convolutional Neural Network με εφαρμογή στην αγορά συναλλαγμάτων(FOREX)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2873380
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετρόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες