Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη και Αξιολόγηση Βιοαποικοδόμησης πράσινων υπολειμμάτων με την προσθήκη ειδικού Βιοκαταλύτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318398
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζαμίας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Εκτίμηση επικινδυνότητας από φαρμακευτικές ενώσεις στα κέντρα επεξεργασίας αστικών λυμάτων και τους υδάτινους αποδέκτες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317106
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρίου Ανδριάνα - Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Μελέτη των επιπέδων υπερφθοριωμένων οργανικών ενώσεων σε δείγματα τροφίμων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318805
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζαφειράκη Ευφροσύνη
Έτος εκπόνησης:
2011

4. Μέτρηση βαρέων μετάλλων σε υπόγεια και επιφανειακά νερά της Κύπρου με την μέθοδο ICP/AES

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318985
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πολυβίου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2011

5. Μελέτη χημικών παραμέτρων στα υπόγεια νερά της περιοχής Δέλτα Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318866
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντής Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Ενίσχυση του φαινομένου της οξίνισης της θάλασσας σε παράκτια υποξικά περιβάλλοντα : ο ρόλος των ιζημάτων ως δευτερογενής πηγή ρύπανσης τοξικών μετάλλων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317233
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιάβα Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Ο ρόλος της ποιότητας της οργανικής ύλης στην κινητικότητα των βαρέων μετάλλων στο κόμποστ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319183
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σούμα Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Μελέτη της δυνατότητας μείωσης της βιοδιαθεσιμότητας μετάλλων μέσω της σύμπλεξης με οργανικούς υποκαταστάτες φυτικών προϊόντων: Η περίπτωση του χαλκού σε εμπορικά διαθέσιμα ξύδια.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814465
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπακαλού Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Βαρέα μέταλλα (Cu, Ni, Zn) σε νερό και ιζήματα του Σαρωνικού Κόλπου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814423
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ξαρλής Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Συγκριτική μελέτη χημικής σύστασης PM10 σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος και υπολογισμός της συνεισφοράς των πηγών με χρήση μοντέλου αποδέκτη (PMF)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812516
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δασοπούλου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Βαρέα μέταλλα (Hg,Pb,Cd) σε νερά και ιζήματα του Σαρωνικού Κόλπου το 2017

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814414
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγοπούλου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Φωτοκαταλυτική Σύνθεση Νανοσωματιδίων Αργύρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320711
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζιάνος Λάμπρος
Έτος εκπόνησης:
2014

13. Φωτοκαταλυτική σύνθεση νανοσωματιδίων αργύρου με πολυοξομεταλλικές ενώσεις.Χαρακτηρισμός και μελέτη τοξικότητας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320713
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσόκου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Χωρικές και χρονικές διακυμάνσεις βαρέων μετάλλων στη θαλάσσια περιοχή που επηρεάζεται από τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας (Εσωτερικός Σαρωνικός Κόλπος).

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320781
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρακούλια Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Συγκεντρώσεις Αρσενικού (As) σε θαλάσσια ιζήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319781
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολόπουλος Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Συγκριτική μελέτη μεθόδων προκατεργασίας και προσδιορισμού πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH's) σε θαλασσινό νερό και ιζήματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319802
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπελόκα Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Ρύπανση του Πηνειού ποταμού από βαρέα μέταλλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319717
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τέου Ξανθή
Έτος εκπόνησης:
2014

18. Διερεύνηση της επιβάρυνσης του ποταμού Πηνειού από θρεπτικά συστατικά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούρα Νίκη
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Σύμπλεξη του χαλκού στη διαπερώσα βροχή και το βρόχινο νερό: Επίδραση της βλάστησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319939
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτιάδης Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Ανάπτυξη χρωματογραφικών μεθόδων για τον προσδιορισμό της κυανοτοξίνης κυλινδροσπερμοψίνης (cylindrospermopsin) σε νερά.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316171
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γραμμένου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012