Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Αναβάθμιση του διαδικτυακού χώρου open source freeware assistive technology software

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315675
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαζαρίδης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2011

2. Μια Ερευνητική Προσέγγιση στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής με τη βοήθεια των Εννοιολογικών Χαρτών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319028
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αποστολούδης Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2013

3. Επικοινωνίες συσκευή προς συσκευή και δημόσια ασφάλεια

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812889
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τζανετάκος Παναγιώτης
Κουρούτης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μαθηματική Μοντελοποίηση και Ανάλυση δικτύων 5ης Γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775743
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κωστή Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

5. Contributing to the pathway towards 5G experimentation with an SDN-controlled network box

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779436
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Δημόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Comparative Techno-Economic Evaluation of LTE Fixed Wireless Access and FTTdp G.fast network deployment for providing 30Mbps broadband services in rural areas

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812538
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ιωάννου Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Cloud Computing And Application Delivery Network

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320928
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτσογεωργίου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Over The Top services in Long Term Evolution networks: The Quality of Experience perspective

Διπλωματική Εργασία uoadl:1335512
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καραχάλιου Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

9. Το Ψηφιακό Έγκλημα και η Ανάσχεσή του. Οι Προκλήσεις που Εισάγει στο Πεδίο της Έρευνας για τη Διαχείριση της Εμπιστοσύνης και την Ασφαλή Επικοινωνία στον Ψηφιακό Κόσμο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320468
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καλομοίρη Παρασκευή
Έτος εκπόνησης:
2014

10. Υποθαλάσσιες Επικοινωνίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320551
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναγνωστίδης Ιωάννης
Μαστέλλος Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. Χωρική επαναχρησιμοποίηση φάσματος με δευτερογενή κατανομή πόρων βασισμένη στη θεωρία χρωματισμού γράφων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320789
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιώτου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2011

12. Ψηφιακό θεματολόγιο μετασχηματισμού διακυβέρνησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320809
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζακώνης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2011

13. Botnet σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320918
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουλός Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2011

14. Τεχνικές ενεργειακής αποδοτικότητας κυψελωτών δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320385
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπέτσου Αναστασία - Ουρανία
Έτος εκπόνησης:
2011

15. Προσομοιωτές χρονοπρογραμματισμού πραγματικού χρόνου, Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319649
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2011

16. Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών με εργαλεία ελεύθερου λογισμικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316437
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

17. Ασφάλεια Πληροφοριών σε Τραπεζικούς και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316441
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρμάρου Σόλων
Αυρηλιώνης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2012

18. Ασφάλεια Κινητών Συσκευών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316439
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μονογιούδης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2013

19. Αξιολόγηση Προσβασιμότητας Ιστοθέσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316268
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Στασινού Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Ανίχνευση Εισβολών σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316186
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγιώτου Ευάγγελος
Τσαγκατάκης Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014