Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Ψηφίδες και θραύσματα: πεζογραφία και επιτέλεση του σοχινού "Μέριου"

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041714
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μάργαρη, Ζωή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

2. Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις για τους Εβραίους στις λαογραφικές συλλογές του Νικολάου Πολίτη και οι αποτυπώσεις τους στο συνολικό έργο του Κωστή Παλαμά. Μηχανισμοί συγκρότησης εθνικής ταυτότητας και στρατηγικές πολιτισμικού αποκλεισμού

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041721
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαργαρώνη, Μαίρη
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

3. Τελετουργικός διονυσιασμός και πολεμοχαρής έξαψη: η εορτή των Αδωνίων στην "Λυσιστράτη" του Αριστοφάνη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041742
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαρκαντωνάτος, Ανδρέας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

4. Ο λαϊκός πολιτισμός σε διάλογο με τον έντεχνο λόγο του αρχαίου δράματος

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041766
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Μαυρολέων, Άννα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία

5. Survey of Privacy-Preserving Data Publishing Methods and Speedy: a multi-threaded algorithm preserving k-anonymity

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321402
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζόπουλος Σεραφείμ
Έτος εκπόνησης:
2015

6. Συνδυάζοντας μεταδεδομένα πηγαίου κώδικα και αποτελέσματα στατικής ανάλυσης μέσω μιας επέκτασης για το μεταγλωττιστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325193
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αντωνιάδης Αναστάσιος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. Detecting drive-by-download-attacks on the web

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320981
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μάρτζιου Στεφανία - Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2014

8. Θεματικά Εστιασμένη Προσκομιδή Ιστοσελίδων από τον Κρυμμένο Παγκόσμιο Ιστό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317945
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2011

9. Model for Digital Content Definition and Representation

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321265
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουστάκας Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Πειραματική ανάλυση διασωληνωμένης Απεικόνισης-Μείωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319364
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Προβατάρης Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

11. An Intelligent scheme for Outliers’ detection on a Cloudlet

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779241
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μήλιος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. A Generic Connectivity Service for peer-to-peer applications

Διπλωματική Εργασία uoadl:2886992
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ασλάνογλου Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

13. Integration of Doop's static analysis to ReDex optimizer

Διπλωματική Εργασία uoadl:2884741
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζογμπή Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Από τη γνώση στην επίγνωση: όψεις της χρήσης του δημοτικού τραγουδιού στο έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Άρθρο Συνεδρίου uoadl:1041952
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Σχολή Φιλοσοφική
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Δημιουργός:
Πλεμμένος, Γιάννης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βυζαντινή και νεοελληνική λογοτεχνία

15. Performance optimization on Declarative Points-to Analysis using the Souffle Datalog Engine

Διπλωματική Εργασία uoadl:2866399
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζήσης Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Exploring Character Pattern Recognition Techniques: A case study for Greek Polytonic Machine-Printed Characters

Διπλωματική Εργασία uoadl:2878436
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ντόνα Ριζάρτ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Autonomic tackling of unknown obstacles in navigation of robotic platform

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875579
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Προκοπάκη Κωστοπούλου Νεφέλη
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Datalog Based Symbolic Program Reasoning for Java

Διπλωματική Εργασία uoadl:2883143
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Βραχάς Χρίστος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Performance Evaluation of an Enhanced x86 Microprocessor Model with Data and Instruction Cache Prefetchers

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321329
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρατσάκη Φωτεινή-Μαρία
Παπαδημητρίου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Observator: ένας επεκτάσιμος περιηγητής συστήματος αρχειοθέτησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321303
Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιλίγκος Κλεομένης
Έτος εκπόνησης:
2015