Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού στην ανάλυση μεταβολικού προφίλ βιολογικών δειγμάτων αμνιακού υγρού και ορού αίματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320646
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χατζηιωάννου Αναστασία - Χρυσοβαλάντου
Έτος εκπόνησης:
2014

2. Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδου Ανίχνευσης Απαγορευμένων Ουσιών με Υγροχρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών και Αναλυτή Χρόνου Πτήσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315901
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουρμποπούλου Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2011

3. Προσδιορισμός τοπικών αναισθητικών φαρμάκων σε βιολογικά δείγματα με χρήση αερίου χρωματογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319626
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασιλάκης Χρυσόστομος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης για τον προσδιορισμό Δισφαινόλης-Α σε μητρικό γάλα .

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φρυσάλη Μέλανη
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων HPLC για ποσοτικό προσδιορισμό και έλεγχο προσμίξεων του υπεροξειδίου του βενζοϋλίου σε φαρμακευτικά σκευάσματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316011
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούμπαλος Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Σύνθεση νέων σκουαραϊνικών παραγώγων – Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών εφαρμογών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320086
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκλαβούνος Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Βελτιστοποιήση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποικοδόμηση υψηλών συγκεντρώσεων εμπορικά διαθέσιμων αζωχρωμάτων, που χρησιμοποιούνται στην υφαντουργία, με εφαρμογή ηλεκτροχημικής κατεργασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316509
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βιολιντζής Χρήστος
Έτος εκπόνησης:
2012

9. Ηλεκτροχημικός χαρακτηρισμός ενώσεων φαινολικού τύπου και μελέτη των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων μετά από ανάπτυξη dsDNA ηλεκτροχημικού βιοαισθητήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317924
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σκεύα Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2011

10. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων για τον προσδιορισμό μετφορμίνης, συγγενών ουσιών και εκδόχων σε πόσιμο διάλυμα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775824
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουτσίνη Κατερίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου για τον προσδιορισμό μετρονιδαζόλης σε πλάσμα αίματος με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775826
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρνάβα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Αναγνώριση των οσμηρών συστατικών που συνεισφέρουν στο άρωμα του οίνου ποικιλίας μαλαγουζιά

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315679
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπασαγιάννη Στέλα
Έτος εκπόνησης:
2012

13. Μελέτη υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης μίας και δύο διαστάσεων για διαχωρισμό πυλυφαινολών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318848
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαναρίδη Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2012

14. Development and validation of an HPLC-DAD method for the identification and quantitative determination of related substances of Naltrexone in a Long Acting Injectable formulation

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777584
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδάκη Άννα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. Retrospective target and suspect screening of new psychoactive substances in raw wastewater by Liquid Chromatography - Quadrupole-Time-of-flight Mass Spectrometry (LC-QTOF-MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2074647
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντή Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Χαρακτηρισμός οργανικών ενώσεων στον ορό αίματος ασθενών που πάσχουν από χρόνιες λευχαιμίες με έμφαση στον προσδιορισμό πολυχλωριωμένων διφαινυλίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντόβολου Ιουλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Ανάπτυξη και Επικύρωση Μεθόδου Ταυτοποίησης Τζινσενοσιδών σε Συμπληρώματα Διατροφής με χρήση Υγροχρωματογραφίας - Φασματομετρίας Μαζών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817639
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαλεκάκος Παύλος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΙΝΟΛΗΣ ΚΑΙ Μ-ΚΡΕΣΟΛΗΣ ΣΕ ΙΣΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΧΟΙΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ LC-MS ΚΑΙ GC-MS.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694332
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανούση Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Ανάπτυξη Μεθόδου HPLC Με Ανιχνευτή DAD Για Τον Προσδιορισμό Καταλοίπων Τετρακυκλινών Σε Γάλα Μετά Από Προκατεργασία Με Εκχύλιση Σε Διασπορά (QuEChERS) Και Επικύρωση Σύμφωνα Με Την Απόφαση 2002/657/EC Της ΕΕ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775769
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρίνου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Νανοδομές φιβροΐνης: Σύνθεση, ενθυλάκωση, απελευθέρωση φαρμάκων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694444
Μονάδα:
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιανάκ Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες