Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Υλοποίηση σε Tεχνολογία Zynq FPGA της Μονάδας Rasterizer ως Επιταχυντή Υλικού με τη χρήση του Vivado HLS της XILINX

Διπλωματική Εργασία uoadl:2801109
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γερακάρης Δημήτρης-Φοίβος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. Υπολογιστική ανάλυση του ρόλου των παρεμποδιστών εγχάραξης στην τραχύτητα επιφανειών που εγχαράσσονται με πλάσμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2779468
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Σκούρτη Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

3. Προσομοίωση διεργασίας ιονοβολής επιφανειών με δέσμη ιόντων υπό ταυτόχρονη απόθεση: Διερεύνηση των μηχανισμών δημιουργίας οργανωμένων μορφολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2763361
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τερζόπουλος Τρύφων
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

4. Δ-Σ και MSLA Διαμορφωτές Σήματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665165
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Τέμενος Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ηλεκτρονική

5. Προσομοιωτής κβαντικών κυκλωμάτων στο αναπτυξιακό περιβάλλον παράλληλης επεξεργασίας CUDA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1664288
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κατσιώτης Αθανάσιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική

6. Μελέτη συγκράτησης φορτίου σε τροποποιημένες διατάξεις παγίδευσης φορτίου MONOS

Διπλωματική Εργασία uoadl:1516877
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Μπολομύτη Ευτυχία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

7. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ BUTTERFLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ FFT

Διπλωματική Εργασία uoadl:1332868
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ντούσκας Φώτιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Σχεδίαση και υλοποίηση ζωνoδιαβατού φίλτρου με την προσέγγιση Pascal σε μικροκυματικές συχνότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1333175
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κασάπογλου Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Μελέτη σκληρών μαγνητικών λεπτών υμενίων FeNi μέσω τεχνικών συσχέτισης δομής, μορφολογίας και μαγνητικών ιδιοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1732792
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κουτσουφλάκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Προσομοίωση πλάσματος τύπου τζετ σε αντιδραστήρα χωρητικής σύζευξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1759083
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πολιτάκης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

11. Σχεδιασμός και υλοποίηση αναδιαμορφούμενου ενσωματωμένου συστήματος μέτρησης αιθητήρων χωρητικότητας σε FPGA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325048
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Ζαφειράκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

12. Μελέτη Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων Νανοσύνθετων Υλικών Εποξικής ρητίνης/Νανοσωλήνων Άνθρακα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2078789
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Καπετάνου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Βελτιστοποίηση οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων υψηλής απόδοσης με χρήση οξειδίων μετάλλων μετάπτωσης ως υμένια έγχυσης/εξαγωγής οπών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659642
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Πατσιαλός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. SIMULATION OF NANOSCALE ROUGHNESS EVOLUTION OF SILICON SURFACES UNDER CHLORINE PLASMAS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701773
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αντωνίου Ηρώ-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. Συσχεδίαση υλικού-λογισμικού και υλοποίηση σε Xilinx Zedboard ενσωματωμένου συστήματος με βάση το πρωτόκολλο επικοινωνίας AXI4

Διπλωματική Εργασία uoadl:2073245
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Παντελούκας Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. Επίδραση καιρικών συνθηκών της τροπόσφαιρας σε ασύρματες ζεύξεις μικροκυμάτικών συχνοτήτων Wi-Fi

Διπλωματική Εργασία uoadl:2072545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Αλβέρτος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2017

17. Ηλεκτρικός Χαρακτηρισμός του Οξειδίου του Υττρίου(Υ2Ο3) και του Διοξειδίου του Τιτανίου(TiO2) σε διατάξεις MIM.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2661933
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κόχυλας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Υλοποίηση πρωτόκολλου επικοινωνίας SPI σε τεχνολογία CMOS 0,15 μm με σχεδίαση κυκλωμάτων ανθεκτικών σε ιονίζουσες ακτινοβολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2863913
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Κορμανός Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Τεχνολογίες/Υλικά Τρανζίστορ και Ενισχυτών για Κατασκευή Coplanar Ενισχυτή σε υψηλές συχνότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875198
Μονάδα:
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
ΜΠΕΛΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

20. Εφαρμογές των Memristors σε Ψηφιακά και Αναλογικά Κυκλώματα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2875892
Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
Πληροφορική
Συγγραφέας:
Γεώργας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική