Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μοριακή ανάλυση έκφρασης γονιδίου RASSF1 στον σποραδικό καρκίνο μαστού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319091
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάγιου Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

2. Επίδραση της 1,25 (OH)2 βιταμίνης D3 στην έκφραση παραγόντων που εμπλέκονται στην αποσταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας: in vitro μελέτη σε ενδοθηλιακά κύτταρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317411
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρίζου Ασπασία
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μοριακός Χαρακτηρισμός Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων (CTCs) Ασθενών με Πρώιμο Καρκίνο Προστάτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319116
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2015

4. Μοριακή αξιολόγηση της αθηροπροστατευτικής δράσης της HDL που περιέχει απολιποπρωτεΐνη Ε3 με τη χρήση νέων γονιδιωματικών μεθοδολογιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319095
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαλαντή Έφη
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Γενετική ποικιλομορφία στελεχών της Ηπατίτιδας Γ που απομονώθηκαν απο μολυσμένους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Κύπρο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316609
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρέου Ειρήνη
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Μελέτη ασυνήθων υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων με Κυτταρομετρία Ροής σε δείγματα περιφερικού αίματος ασθενών με λεμφοκυττάρωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318312
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανταλής Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2014

7. Μετα-πρωτεωμική μελέτη μεταβολών του εντερικού μικροβιώματος και του πρωτεώματος ξενιστή σε μοντέλο φλεγμονής επαγόμενης από Citrobacter rodentium

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812765
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζήρος Βασίλειος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

8. Αξιολόγηση μοριακής δράσης ανασυσταμένης HDL, που περιέχει ανθρώπινες απολιποπρωτεΐνες apoA-I ή apoE3 αγρίου τύπου, στα ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα αορτής και ειδικότερα στην έκφραση miRNAs

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810323
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουφαργύρης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Φαρμακολογική και γενετική ρύθμιση της Autotaxin

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320630
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Συριώτη Ήβη
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Μελέτη του ρόλου του γονιδίου RANKL στην Παθογένεια της Πνευμονικής Ίνωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1337720
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σομπατζή Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτότυπου πρωτοκόλλου για γενετική διάγνωση μονογονιδιακού νοσήματος στην πρόληψη. Το παράδειγμα της α-Μεσογειακής αναιμίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320218
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούκη Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2015

12. Ανάπτυξη και επικύρωση θολοσιμετρικής μεθόδου για την μέτρηση της συστατίνης C στα ανθρώπινα ούρα σε αυτόματο βιοχημικό αναλύτη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315899
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νανόπουλος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Σύγκριση των Μεθόδων Αλληλούχισης Sanger και NGS με pyrosequencing (454 GS Junior) ως προς τη Μελέτη Γενετικών Πολυμορφισμών του Ιου HIV-1

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319921
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αναστασοπούλου Μαρίτα
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Λιπιδωμική ανάλυση φωσφολιπιδίων σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις (πνευμονική ίνωση, άσθμα,ηπατίτιδα)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318213
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μεγαδούκας Πέτρος
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή μεθόδων ανίχνευσης μεταλλάξεων των γονιδίων BRAF και ESR1 με συνδυασμό ARMS-PCR και υψηλής διακριτικότητας ανάλυση καμπυλών τήξης DNA (HRMA)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316046
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζανίκου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Ανάπτυξη και κλινική εφαρμογή μεθόδων ανίχνευσης μεταλλάξεων των γονιδίων BRAF και PIK3CA με συνδυασμό ARMS PCR και υψηλής διακριτικότητας ανάλυση καμπύλων τήξης DNA

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316044
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ευσταθίου Αντωνία
Έτος εκπόνησης:
2012

17. Ανάπτυξη και εφαρμογές ευαίσθητων μεθόδων ανάλυσης μεταλλάξεων που βασίζονται στην υψηλής-διακριτικότητας ανάλυση καμπύλων τήξης DNA (HRMA) KAI ARMS - PCR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316023
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σχίζα Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

18. Ανάλυση της γενετικής ετερογένειας στελεχών του HIV-1: Μελέτη ανασυνδυασμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315786
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρίζου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2011

19. Προσδιορισμός οινοπνεύματος, φαρμάκων και εξαρτησιογόνων ουσιών σε βιολογικά υλικά θυμάτων που ενεπλάκησαν σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Ετήσια καταγραφή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319604
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσατσάρα Παναγιώτα-Κυβέλη
Έτος εκπόνησης:
2011

20. Ανάλυση μεταλλάξεων στο γονίδιο PIK3CA στον καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315766
Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φάρκωνα Σοφία
Έτος εκπόνησης:
2011