Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μια περιεκτική ανασκόπηση της εξελικτικής πορείας των κινητών επικοινωνιών έως τον ορίζοντα 2020

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778442
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Συγγραφέας:
Συκά Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

2. ARIS Supercomputer

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324478
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ναυπακτίτης Γεώργιος
Δημάκης Λεωνίδας
Έτος εκπόνησης:
2016

3. Aσφάλεια στο cloud

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320871
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κατσιβελάκης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Προσομοιώσεις mpls δικτύων με χρήση του omnet++

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319653
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσώνης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2015

5. Ανάπτυξη IoT εφαρμογών στα πλαίσια ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης επιχειρήσεων (B2B) βασιζόμενη στις τεχνολογιες του Future Internet

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316174
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκρούμας Άγγελος
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Συγκριτική μελέτη της προσφερόμενης Ποιότητας Εμπειρίας αλγορίθμων ραδιο-χρονοπρογραμματισμού σε δίκτυα LTE

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319818
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ευγενία
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Εφαρμογή μηχανισμών δημοπρασιών για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317500
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρποντίνης Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. FPGA Implementation of encoders for CCSDS Low-Density Parity-Check (LDPC) codes.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321076
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδωρόπουλος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2015

9. Ανάλυση Επιθέσεων Blackhole και Jamming σε Ασύρματα Δίκτυα Πολλαπλών Επιπέδων του Έξυπνου Πλέγματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315741
Μονάδα:
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιώτα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2015