Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη επίδρασης ανακλάσεων στην απόδοση των συστημάτων ασύρματων οπτικών επικοινωνιών ορατού φωτός εσωτερικού χώρου με χωρική διαμόρφωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2739217
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γρυπαίος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μοντέλα συμπύκνωσης εξιτονικών πολαριτονίων σε ημιαγωγικές μικροκοιλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319082
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρίζου Μαρία Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014

3. Μοντελοποίηση και μελέτη ΜΙΜΟ λειτουργίας σε συστήματα ασύρματων οπτικών επικοινωνιών ελευθέρου χώρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319073
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σταύρου Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Μέθοδος ελαχιστοποίησης κυκλωμάτων boom

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318979
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγιωτόπουλος Ευάγγελος
Έτος εκπόνησης:
2012

5. Μελέτη Χαρακτηριστικών Διάδοσης σε Κυματοδηγούς με τη Μέθοδο FDTD

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318859
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πεπόνης Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Μεταϋλικά και Stealth Τεχνολογία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318930
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ιωάννου Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Μέθοδοι υπολογισμού ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων υλικών σε υψηλές συχνότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τουζλούδης Δήμος
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Μελέτη υποθαλάσσιων ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στην περιοχή των οπτικών συχνοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκούρα Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Πειραματικές μετρήσεις της ποιότητας ομιλίας VoIP

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319362
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρβεράκης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2012

10. Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιαμπίρη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2011

11. Λεπτά υμένια διοξειδίου του βαναδίου V02 ως οπτικά φίλτρα στην περιοχή των Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών: Θεωρητική και Πειραματική Διερεύνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777598
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανούσου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Deployment of an open-source LTE Platform

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810749
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανωλόπουλος Αλέξανδρος-Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Ψηφιακοί RF Δέκτες: Ανάλυση και Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καδδάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Θεωρητική μελέτη χρόνου ανάκτησης απολαβής οπτικών ημιαγωγικών ενισχυτών InGaAsP για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρισταντώνη Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2012

15. Μελέτη της λειτουργίας επίγειων ασύρματων οπτικών ζεύξεων ελεύθερου χώρου και του τρόπου διάδοσης του οπτικού σήματος στην ατμόσφαιρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαραβέλλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

16. Μελέτη τεχνικών συγκομιδής ενέργειας σε συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318533
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρεμούνδου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Πειραματική Μελέτη του Μοντέλου της Γάμμα Κατανομής για την Περιγραφή του Φαινομένου των Σπινθηρισμών στις Ασύρματες Οπτικές Επικοινωνίες σε Κανάλια Ασθενούς Ατμοσφαιρικής Τυρβώδους Ροής

Διπλωματική Εργασία uoadl:2819154
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπουραζάνη Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

18. Τεχνοοικονομική Σύγκριση Μεταξύ Υλοποιήσεων FTTB/G.Fast Και FTTH/GPON

Διπλωματική Εργασία uoadl:2820638
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραβαγγέλη Παναγιώτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

19. Σχεδιασμός και FPGA υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας μηνυμάτων PLOAM σε παθητικά οπτικά δίκτυα TDM-PON και TWDM-PON

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704227
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φωτέας Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες

20. CRC κώδικες θεωρία και πρακτικές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320959
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νασόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014