Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Κριτήρια


1. Θεωρητική μελέτη χρόνου ανάκτησης απολαβής οπτικών ημιαγωγικών ενισχυτών InGaAsP για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317968
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χρισταντώνη Χαρίκλεια
Έτος εκπόνησης:
2012

2. Μελέτη της λειτουργίας επίγειων ασύρματων οπτικών ζεύξεων ελεύθερου χώρου και του τρόπου διάδοσης του οπτικού σήματος στην ατμόσφαιρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318672
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκαραβέλλας Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Μελέτη τεχνικών συγκομιδής ενέργειας σε συστήματα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318533
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρεμούνδου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

4. Μελέτη υποθαλάσσιων ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στην περιοχή των οπτικών συχνοτήτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318850
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκούρα Λυδία
Έτος εκπόνησης:
2014

5. Πειραματικές μετρήσεις της ποιότητας ομιλίας VoIP

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319362
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βαρβεράκης Θεόδωρος
Έτος εκπόνησης:
2012

6. Deployment of an open-source LTE Platform

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810749
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανωλόπουλος Αλέξανδρος-Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Μελέτη Laser κβαντικών τελειών για τηλεπικοινωνιακές και βιοιατρικές εφαργογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318878
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιαμπίρη Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2011

8. Λεπτά υμένια διοξειδίου του βαναδίου V02 ως οπτικά φίλτρα στην περιοχή των Ασύρματων Οπτικών Επικοινωνιών: Θεωρητική και Πειραματική Διερεύνηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777598
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μανούσου Δήμητρα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Ψηφιακοί RF Δέκτες: Ανάλυση και Προσομοίωση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2781151
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καδδάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Μελέτη και αξιολόγηση ασφάλειας ασύρματων δικτύων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2885118
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θώδου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Μελέτη ενεργών βαθυπερατών φίλτρων 4ης τάξης Butterworth, Laverne-Terrace και Linkwitz Riley

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318344
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Χριστίνα
Έτος εκπόνησης:
2011

12. ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΑΛΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2864709
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σιώζος Μάρκος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Περιγραφή και μελέτη χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του υποθαλάσσιου οπτικού καναλιού.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319413
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παναγέας Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2016

14. Μελέτη Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Πολλαπλών Αλμάτων με Αναμεταδότες σε Κανάλια Διαλείψεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2879335
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαγγανάρης Κυριάκος
Έτος εκπόνησης:
2019
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

15. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449437
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκης Ευτύχιος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

16. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ KEYPAD & ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449431
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαλκιαδάκης Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

17. Ανάπτυξη συστήματος ταυτοποίησης προσώπων με χρήση μικροεπεξεργαστών ανοικτού λογισμικού & τεχνολογίας RFID

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449462
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακάνη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

18. Ανάπτυξη συστήματος μετεωρολογικής παρατήρησης με χρήση μικροεπεξεργαστών ανοικτού λογισμικού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1449415
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πλέσσας Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική

19. Reaching an Equilibrium: Learning and Game Theory

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321345
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λαμπίρης Ελευθέριος
Έτος εκπόνησης:
2016

20. RF-Υποσύστημα στα 2.4GHz για ένα 2x2 ΜΙΜΟ test-bed: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση επιδόσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1321355
Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φοβάκης Γιώργος
Έτος εκπόνησης:
2014