Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μελέτη χημικών συστατικών και βιολογικών δράσεων επιλεγμένων δειγμάτων μελιού Ελληνικής προέλευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318868
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασοπούλου Χρυσοθέμη
Έτος εκπόνησης:
2015

2. Μικροβιακή και φωτοχημική παραγωγή υπεροξειδίων του σκουαλενίου και ανάπτυξη μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού τους με 2D qNMR.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319045
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδήμου Χρυσάνθη
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Παραλαβή και αξιολόγηση αιθερίων ελαίων και υποπροϊόντων της απόσταξής τους από καλλεργούμενα φυτά του νομού Κοζάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319328
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντίνα Ευανθία
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Νέα μέθοδος άμεσου ποσοτικού προσδιορισμού τεσσάρων σεκοϊριδοειδών σε ελαιόλαδο με φασματοσκοπία 1H-NMR

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319143
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κάρκουλα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Ελαιοκορωνάλη και Ελαιομισσιονάλη: Νέα συστατικά του εξτρα παρθένου ελαιολάδου- Αποσαφήνιση της δομής και της παρουσίας τους στο ελαιόλαδο.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317194
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Διαμαντάκος Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2016

6. Τοξικολογικός έλεγχος της μαστίχας Χίου και βιοδραστικών ενώσεών της

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320472
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λάσκαρη Βασιλεία
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Φυτοχημική μελέτη των υπέργειων τμημάτων των ειδών Ιnula candida ssp. limonella και Inula candida ssp. candida

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320698
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσομώκου Κωνσταντίνα-Στυλιανή
Έτος εκπόνησης:
2015

8. Χημική ανάλυση επιλεγμένων δειγμάτων αφρικανικής προπόλης (CAMEROON & CONGO), Βιολιγικές δράσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320739
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαχρόνη Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2014

9. Σχεδιασμός, νέες συνθετικές προσεγγίσεις και βιολογικοί στόχοι αναλόγων φλαβοπυριδόλης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320267
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπανού Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2016

10. Φυτοχημική μελέτη πολικού εκχυλίσματος του φυτού Salvia willeana (Holmboe) Hedge- Lamiaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320686
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαΐλης Θεόφιλος
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Φυτοχημική μελέτη (απομόνωση και καθορισμός χημικής δομής) φυτών της οικογένειας Boraginaceae: Alkanna sfikasiana Tan, Vold & Strid. και Onosma graeca Boiss.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320682
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούφα Τεήσα
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Φυτοχημική διερεύνηση, απομόνωση και ταυτοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών Erythrina excelsa Baker και Onobrychis alba (Waldst.& Kit.) Dev.subsp.laconica (Orph.ex Boiss) Hayek της Οικογένειας Leguminosae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320672
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σακαβίτση Μαρία Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2016

13. Φυτοχημική μελέτη (απομόνωση και καθορισμός χημικής δομής) σε επιλεγμένα φυτά του τροπικού γένους Cordia L. (οικ. Boraginaceae) ? Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) ? Cordia colloccoca L. ? Cordia megalantha S.F. Blake ? Cordia panamensis Riley

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320677
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φουσέκη Μυρτώ-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2015

14. Φυτοχημική μελέτη (απομόνωση και καθορισμός χημικής δομής) φυσικών προϊόντων από το ελληνικό ενδημικό φυτό Onosma kaheirei Teppner (Boraginaceae)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320679
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ορφανού Ιωάννα-Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Φυτοχημική μελέτη εκχυλισμάτων του είδους Crataegus pycnoloba και αξιολόγηση της επίδρασής τους στις διαδικασίες της αγγειογένεσης και της μελανογένεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320675
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θραψανιώτης Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Φυτοχημική μελέτη των Ελληνικών ενδημικών φυτών Inula candida subsp. candida και Inula candida subsp. decalvans (Asteraceae)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320696
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλακέα Ελευθερία
Έτος εκπόνησης:
2015

17. Φυτοχημική μελέτη του Echinops spinosissimus

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320691
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζελιαναίος Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Φυτοχημική μελέτη των εκχυλισμάτων του είδους Dianthus haematocalyxsubsp.ventricosus και αξιολόγηση της φυτοπροστατευτικής τους δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320694
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καζή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Φυτοχημική ανάλυση του Crepis dioscoridis L.- Asteraceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320670
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκαλάς Μιχαήλ
Έτος εκπόνησης:
2012

20. Aπομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών του φυτού της οικογενείας LAMIACEAE: Scutellaria rupestris ssp. adenotricha (Boiss. & Heldr.) Greuter & Burdet

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320864
Μονάδα:
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λύρα Αναστασία
Έτος εκπόνησης:
2015