Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μεταβονομική προσέγγιση της θεραπείας του καρκίνου του προστάτη με NMR φασματοσκοπία

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318917
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσουκαλά Μαγκαφούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Φαρμακογεννετικός έλεγχος σε δείγματα πλάσματος εθελοντών μετά από λήψη ομεπραζόλης με χρήση μεθόδων LC-MS/MS και Real Time-PCR.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320616
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουκούλα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2012

3. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου Υγροχρωματογραφίας Υδρόφιλης Αλληλεπίδρασης-Φασματομετρίας μαζών για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Deferasirox σε ανθρώπινο πλάσμα.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1315970
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πληγοροπούλου Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

4. Ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό του πεπτιδικού αντιβιοτικού κολιμυκίνη σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα με υγροχρωματογραφία υψηλής απόδοσης συζευγμένης με αναλύτη τριπλού τετράποδου (HPLC-MS/MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316084
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χαριτίδης Παναγιώτης
Έτος εκπόνησης:
2013

5. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) για τον ποσοτικό προσδιορισμό της πρεγκαμπαλίνης και των συγγενών της ουσιών σε κάψουλες και τη διαλυτοποίηση καψουλών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316007
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσαπάρα Ελισσάβετ-Σαββούλα
Έτος εκπόνησης:
2013

6. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού κλιοκινόλης και των προσμίξεων της σε σκεύασμα αλοιφής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316005
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Φαναρά Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2013

7. Η Μεταβονομική προσέγγιση στη διατροφή και στον αθλητισμό

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317804
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νιανιάρου Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Έλεγχος Anti Doping - Η μεταβονομική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1317545
Μονάδα:
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουμουζάς Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2012