Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Μεταβολομική Μελέτη του Συμπυκνώματος Εκπνεόμενου Αέρα για τη διάκριση του Άσθματος σε υποκατηγορίες, με τη χρήση Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) και Φασματομετρίας Μάζας (MS)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2037506
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ντζουμανίκα Βαρβάρα
Έτος εκπόνησης:
2017

2. Επικύρωση ισοκρατικής μεθόδου HPLC για τον ποσοτικό προσδιορισμό της χοληστερόλης και των προϊόντων οξείδωσης σε εναιώρημα λιποσωμιακά εγκλωβισμένης σισπλατίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775261
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Αθανασούλα Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΟΥΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ UHPLC-ESI/qTOF/MS

Διπλωματική Εργασία uoadl:2765427
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Νικοπούλου Σμαρώ
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Μετρήσεις λιποφιλίας σε όξινα, βασικά και ουδέτερα φαρμακευτικά μόρια με ισοκρατική και βαθμιδωτή έκλουση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2660954
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λύτρα Ναταλία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ GC/HRMS ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΥΡΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ 19-ΝΟΡΑΝΔΡΟΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 19-ΝΟΡΕΤΙΟΧΟΛΑΝΟΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΥΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775509
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μιχαλάκη Αφροδίτη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Μελέτη της χρωματογραφικής συμπεριφοράς μιας σειράς κεφαλοσπορινών με υγροχρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης σε επαμφοτερίζουσα στήλη Zic-HILIC

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318723
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαλάμος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2015

7. Μεταβολομική μελέτη πιθανών αντιοστεοπορωτικών μορίων με την βοήθεια φασματοσκοπίας nmr και φασματομετρίας μάζας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318915
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπληζιώτης Νικόλαος-Γεώργιος
Έτος εκπόνησης:
2016

8. Σύγκριση διαφορετικών ειδών πειραματικών σχεδιασμών για την ανάπτυξη ισοκρατικών μεθόδων HPLC για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό υδροχλωροθειαζιδίου, αμλοδιπίνης και βαλσαρτάνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2748114
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καραμάνη Μαριάνθη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

9. Αξιολόγηση της Εντερικής Διαπερατότητας Φλαβονοειδών με τη χρήση Αντιστρόφου Φάσεως Χρωματογραφία: Αξιολόγηση της στατικής φάσης "Discovery RP Amide C16".

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766615
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουτροπούλου Νικολία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Προσδιορισμός Οπιούχων, Κοκαϊνης και των μεταβολιτών της σε αίμα και αρθρικό υγρό, με τη χρήση αεριοφασματογραφίας σε συνδυασμό με φασματομετρία μαζών (GC-MS).

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776317
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροχείλου Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Ανάπτυξη ισοκρατικής μεθόδου HPLC για τον προσδιορισμό ατενολόλης και ινδαπαμιδίου με χρήση πειραματικού σχεδιασμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2777298
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούγου Γεωργία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

12. Ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου υγροχρωματογραφίας υδρόφιλης αλληλεπίδρασης - φασματομετρίας μαζών (HILIC-ESI/MS) για τον ποσοτικό προσδιορισμό της ροπινιρόλης σε δισκία και τον έλεγχο των προσμίξεών της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776594
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπρακούλια Βασιλική
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας

13. Ανάπτυξη, Επικύρωση και Εφαρμογές Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισμό Φαιντανύλης και Παραγώγων της στο Ολικό Αίμα με Χρωματογραφία Αέριας Φάσεως σε συνδυασμό με Φασματομετρία Μαζών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758934
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μισαηλίδη Νεκταρία
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων HPLC για τον ποσοτικό προσδιορισμό δικλοφαινάκης, θειοκολχικοσίδη και των συγγενών ουσιών τους σε δερματικό διάλυμα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708888
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σουρτζή Ευαγγελία
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

15. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ (ASSAY), ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ (IMPURITIES) ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ (ΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΤΗΣ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟΥ ΒΑΡΦΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ HPLC ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1719068
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολοτούρου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

16. Φυσικοχημικό προφίλ παραγώγων πυρρολύλο-μόνο και δίφθορο-φαινόλης,αναστολέων αναγωγάσης αλδόζης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαδήμα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Aνάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδου ποσοτικού προσδιορισμού της αλισκιρένης και υδροχλωροθειαζιδίου σε δισκία με την τεχνική υγροχρωματογραφίας υψηλής απόδοσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320838
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Καρβέλης Δημήτρης
Έτος εκπόνησης:
2013

18. Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1Η-NMR) στη διάγνωση: ενδογενών μεταβολικών νοσημάτων και της σκλήρυνσης κατά πλάκας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320644
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσιάγκας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2014

19. Φαρμακολογική αξιολόγηση και προσδιορισμός επιπέδων S2O32- (ως δείκτη H2S) που απελευθερώνονται από νέους αδενινο-H2S δότες βραδείας αποδέσμευσης σχεδιασμένων ως καρδιοπροστατευτικών παραγόντων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320626
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τούμπας Σπυρίδων
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Ανάπτυξη μεθόδων υγροχρωματογραφίας φασματομετρίας μαζών με αναλυτή χρόνου πτήσης (LC-QTOF/MS) και αναλυτή παγίδας ιόντων (LC-IONTRAP/MS) για την ταυτοποίηση δεξτράνης και υδροξύλι-θύλο-αμύλου σε ούρα αθλητών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316112
Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κόλιας Βασίλειος-Νεκτάριος
Έτος εκπόνησης:
2014