Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύνθεση αλκυλιωμένων παραγώγων του 3-αμινοφθαλυδραζιδίου ως ενώσεων με πιθανές βιολογικές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775714
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ζησιμοπούλου Ανδρονίκη-Δανάη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

2. Μικροκυματική υδροφωσφινυλίωση μη ενεργοποιημένων ακραίων αλκενίων χωρίς προσθήκη καταλύτη ή ριζικού εκκινητή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319047
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τρούπα Παναγιώτα - ΝΙκολίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

3. Ορθολογικός σχεδιασμός καινοτόμων μοριών με πιθανή αντικαταθλιπτική και εκλεκτική δράση που αλληλεπιδρούν με το εξωκυττάριο τμήμα του CRF1

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319295
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ανδρεαδέλης Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

4. Μελέτης της θραυσματοποίησης κετονών και του προσδιορισμού λιπαρών οξέων με φασματομετρία μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1318883
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βλάσση-Κλεπετσάνη Ζωή
Έτος εκπόνησης:
2016

5. Ανάπτυξη Οργανοκαταλυτικών Μεθοδολογιών για τη Σύνθεση Βιοδραστικών Ενώσεων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1326322
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Αλέξιος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2016
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

6. Ενεργοποίηση δεσμών C-H καταλυόμενη από χαλκό και Ν-ετεροκυκλικά καρβένια με εφαρμογή στην αντίδραση Sonogashira και την καρβοξυλίωση τελικών αλκινίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1363375
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Λιώρη Αγγελική-Σπυριδούλα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

7. Σύνθεση χαρακτηρισμός και ιδιότητες αυτοσυναρμολογούμενων υβριδικών φωτονικών κλωβών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320125
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαρτίνου Ελισάβετ
Έτος εκπόνησης:
2013

8. Σχεδιασμός, σύνθεση και βιοχημική αξιολόγηση Μ1 αμινοπεπτιδασών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320278
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κακού Μαγδαληνή
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Σύνθεση και μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης παραγώγων του 3,4-διυδροξυφαινυλοξικού οξέος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1331128
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παγώνη Αικατερίνη
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Ανάπτυξη μεθοδολογιών κατάλυσης φιλικών προς το περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316065
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδη Ιερασία
Έτος εκπόνησης:
2015

11. Διερεύνηση Διαστερεοεκλεκτικότητας κατά τη Σύνθεση Ρ1΄-Ισοξαζολυλο-Υποκατεστημένων Φωσφινικών Διπεπτιδίων μέσω Προσθήκης P-Michael

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316829
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παπαθανασοπούλου Μυρτώ
Έτος εκπόνησης:
2016

12. Διερεύνηση στερεοεκλεκτικών προσεγγίσεων σύνθεσης φωσφινικών ψευδοπεπτιδικών κορμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316849
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ρούτης Βασίλειος-Μελέτιος
Έτος εκπόνησης:
2015

13. Συνθετική Προσέγγιση για την Διαστερεοεκλεκτική Ανάπτυξη Διαμορφωτικά Περιορισμένων Φωσφινικών Διπεπτιδίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319869
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σύψα Ανθή
Έτος εκπόνησης:
2014

14. Σύνθεση Η- φωσφινικών οξέων ως πιθανών ενζυμικών αναστολέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319986
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κυρίτση Αντιγόνη-Αγγελική
Έτος εκπόνησης:
2014

15. Σύνθεση νέων αμιδικών ενώσεων παραγώγων της 2-πυρρολιδινόνης και μελέτη της οργανοκαταλυτικής τους δράσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320069
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σφέτσα Μαρία
Έτος εκπόνησης:
2016

16. Σύνθεση τροποποιημένων πουρινών για βιολογικές και τεχνολογικές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320121
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τσικούρης Περικλής
Έτος εκπόνησης:
2016

17. Σύνθεση τροποποιημένων 5',8-κυκλο-2'-δεοξυγουανοσινών για εφαρμογή τους στη διαμόρφωση νέων νανοϋλικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320118
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γαγλία Λαμπρινή
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σύνθεση του άγλυκου και παραγώγων γνωστών αναστολέων της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου: Μελέτη της επίδρασης στην σταθερά αναστολής

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320115
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κοντομάρκος Δημήτριος
Έτος εκπόνησης:
2016

19. Διαμορφωτική Άνάλυση Βιοδραστικών Πεπτιδίων κατά της κατάθλιψης και της σκλήρυνσης κατά πλάκας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316722
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βανιώτη Μαριάννα
Έτος εκπόνησης:
2015

20. Δημιουργία φαρμακοφόρου μοντέλου για το ένζυμο της κυτοσολικής φωσφολιπάσης Α2. Χρήση βιβλιοθηκών για την εξεύρεση χημικών οργανικών ενώσεων με υψηλή βαθμονόμηση μοριακής πρόσδεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1316688
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κουλουρίδη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2014