Αναζήτηση Αναζήτηση στο υλικό

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την τελευταία σας αναζήτηση κάθε φορά.

Κριτήρια


1. Σύνθεση α, α-Διυποκατεστημένων Αλδεϋδών και Οργανοκαταλυτική Μέθοδος Σύνθεσης α, α-Διυποκατεστημένων Αμινοξέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319966
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Θεοδώρου Αλέξιος-Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2013

2. Ανάπτυξη καινοτόμων οργανοκαταλυτικών και φωτοοργανοκαταλυτικών μετασχηματισμών φιλικών προς το περιβάλλον

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775635
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Σπηλιοπούλου Νικολέτα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

3. Ασύμμετρη σύνθεση κορεσμένων υδρόξυ λιπαρών οξέων και εστέρων τους με λιπαρά οξέα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775677
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μουντανέα Όλγα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

4. Σύνθεση 3-υδρόξυ και 4-υδρόξυ λιπαρών οξέων και δευτεριωμένων λιπαρών οξέων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775661
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μπούρμπουλα Ασημίνα
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

5. Οξειδωτικές βλάβες στο DNA: Ανεξάρτητη (de novo) σύνθεση και παραγωγή με οζονόλυση των προϊόντων οξείδωσης προστατευμένων θυμιδινών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319279
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Ψυκαράκης Εμμανουήλ
Έτος εκπόνησης:
2011

6. Μοριακή Πρόσδεση της Ένωσης ΑΧ074 στα Ένζυμα των Λιποξυγονασών, Κυκλοξυγονασών και hc-PLA2 καθώς και Παραγώγων Ασπαρτάμης στην hc-PLA2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319110
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κωνσταντινίδη Αθηνά
Έτος εκπόνησης:
2016

7. Μοριακή πρόσδεση της ασπιρίνης και του συμπλόκου της Ag(tpp)3(asp) στη φυτική λιποξυγονάση-1

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319107
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Βροντάκη Ελένη
Έτος εκπόνησης:
2012

8. Μοριακή πρόσδεση και ποσοτικές σχέσεις δομής δράσης σε συνθετικά παράγωγα β-D-γλυκοπυρανάζης αναστολέων της φωσφορύλασης του γλυκογόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1319105
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Πετροπούλου Ιωάννα
Έτος εκπόνησης:
2016

9. Τριδιάστατες Ποσοτικές Σχέσεις Δομής - Δράσης Συζευγμάτων Ενώσεων Αμανταδίνης με Πολική Κεφαλή ως Αναστολείς της Πρωτεΐνης Μ2 του ιού της Influenza A

Διπλωματική Εργασία uoadl:2814629
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μόσχοβου Καλλιόπη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

10. Σχεδιασμός, Σύνθεση και Αντιμυκοβακτηριδιακή Δράση Υδροξαμικών Οξέων και Αναλόγων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812675
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Παγώνης Αλέξανδρος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

11. Αειφόρος κατάλυση σε αντιδράσεις πολλών συστατικών και διαδοχικές αντιδράσεις: Σύνθεση νέων τετρα-υποκατεστημένων προπαργυλαμινών μέσω της σύζευξης ΚΑ2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2812929
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Τζουράς Νικόλαος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

12. Theoretical investigation of the mechanism involved in the reaction of N-hydroxy-urea and amide derivatives with phosgene in pyridine.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817932
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούκας Κωνσταντίνος
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

13. Σύνθεση Παραγώγων Φαινολικών οξέων ως αναστολέων του ενζύμου ουρεάση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2776306
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δαλιάνη Θεοχάρη
Έτος εκπόνησης:
2018
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

14. Φωσφονικοί και φωσφινικοί αναστολείς της αυτοταξίνης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320703
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Γκρέκου Αθανασία
Έτος εκπόνησης:
2016

15. Σχεδιασμός και σύνθεση νέων υβριδικών ενώσεων βενζοξαζινών/ακυλοϋδραζονών με αντιμικροβιακές ιδιότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320254
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Χριστόπουλος Ιωάννης
Έτος εκπόνησης:
2014

16. Σύνθεση ακυλιωμένων παραγώγων του 3-αμινοφθαλυδραζιδίου ως ενώσεις με πιθανές βιολογικές εφαρμογές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1363443
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δασκαλάκη Δέσποινα-Ήρα
Έτος εκπόνησης:
2017
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες

17. Χημική μελέτη των πολικών συστατικών του κυπριακού κέδρου: cedrus brevifolia a. henry ex elwes & a. henry – pinaceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320742
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δούρος Ανδρέας
Έτος εκπόνησης:
2016

18. Σχεδιασμός και Σύνθεση 2-Οξοαμιδίων ως Αναστολέων της cPLA2

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320230
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Δημητρακοπούλου-Κουταβά Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2015

19. Σχεδιασμός και Σύνθεση Μικρών Μορίων που Επεμβαίνουν στην Λειτουργία του Βακτηριδιακού Ριβοσώματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320236
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Κολτσίδα Κωνσταντίνα
Έτος εκπόνησης:
2014

20. Σύνθεση C-γλυκοπυρανοζυλο-αναλόγων φυσικών νουκλεοζιτών με πιθανή φαρμακολογική δράση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320130
Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Συγγραφέας:
Μαυρέας Κωνσταντίνος-Φιοραβάντες
Έτος εκπόνησης:
2016